Početak suđenja Pjeteru Šalji 21. februara

Početak suđenja Pjeteru Šalji pred Specijalizovanim većima Kosova zakazan je 21. februar 2023. Uvodna izlaganja će se nastaviti 22. februara.   Predsedavajući sudija će 21. februara proglasiti početak suđenja, naložiti da se optuženom pročitaju optužbe, obavestiti ga o određenim pravima i obavezama, pitati da li je razumeo optužnicu i da li želi da potvrdi svoje […]