• Početna>
 • Oglasi>

Učiteljski fakultet u Prizrenu sa privremenim sedištem u Leposaviću raspisuje konkrus za upis u prvu godinu akademskih studija

Učiteljski fakultet u Prizrenu sa privremenim sedištem u Leposaviću, u školskoj 2024/25. godini, raspisuje Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija.

Učiteljski fakultet upisuje u prvu godinu osnovnih akademskih studija 130 studenata na studijskim programima: Razredna nastava i Vaspitač u predškolskim ustanovama.

Na studijskom programu RAZREDNA NASTAVA: za studente koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije predviđeno je 30 mesta, dok je za samofinansirajuće obezbeđeno 25.

Na studijskom programu VASPITAČ U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA: za studente koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije predviđeno je 40 mesta, dok je za samofinansirajuće obezbeđeno 35.

Uslovi konkursa su jednaki za oba studijska programa.

Prvi konkursni rok će se obaviti u periodu od 17. juna do 12. jula 2024. godine.

Na konkurs za upis mogu se prijaviti kandidati koji su završili srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Svi kandidati (osim onih koji su završili pedagošku akademiju) podležu P R O V E R I: fizičkih, muzičkih i govornih sposobnosti, koja će se održati 3.7.2024. godine u 1000 časova. (provera je eliminatornog karaktera).

Prijemni ispit se polaže putem pisanog testa, i to:

 1. OPŠTA KULTURA I INFORMISANOST 3.7.2024. godine u 12 časova
 2. SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST 3.7.2024. godine u 14 časova

Prijavljivanje kandidata biće 17,18,19, 20. i 21. juna 2024. godine.

Prijavljivnje kandidata može se izvršiti na dva načina:

1.PREDAJOM DOKUMENTA u studentskoj službi Fakulteta od 9 do 13 časova.

Prilikom prijave kandidati podnose:

PRIJAVNI LIST (preuzima se u studentskoj službi Fakulteta)
ORIGINALNA dokumenta (na uvid) i fotokopije sledećih dokumenata:

 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 6.000,00 dinara.

2.ELEKTRONSKIM PUTEM slanjem na imjel ufp@pr.ac.rs

Prilikom prijave kandidati šalju:

PRIJAVNI LIST (preuzmite sa sajta)
SKENIRANA sledeća dokumenta:

 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • uplatnicu naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 6.000,00 dinara.
  Naknadu za polaganje prijemnog ispita kandidati uplaćuju na žiro-račun Fakulteta
  br. 840-1243666-41, poziv na broj: 976274231105, primalac: Učiteljski fakultet u
  Prizrenu – Leposaviću. (možete videti na sajtu)

Objavljivanje preliminarnih rezultata prvog konkurskog roka biće 4.7.2024. godine.

Prigovore na preliminarne rezultate dostaviti u pisanoj formi u Studentsku službu Fakulteta do 5.7.2024. godine.

Objavljivanje konačne rang liste prvog konkurskog roka biće 5.7.2024. godine.

Upis primljenih kandidata je nakon objavljivanjlja konačne rang liste na oglasnoj tabli i internet strani Fakulteta i mora biti završen u periodu od 5.7. do 12.7.2024. godine.

Za kandidata koji se ne upiše u predviđenom upisnom roku, smatraće se da je odustao od upisa i na njegovo mesto biće upisan prvi naredni kandidat sa Konačne rang liste.

Kandidati koji steknu pravo UPISA podnose sledeća dokumenta:

 •  svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole (original),
 •  diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (original),
 •  izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih (original),
 •  dva obrasca ŠV-20 (dobija se u Studentskoj službi Fakulteta),
 •  obrazac indeksa (dobija se u Studentskoj službi Fakulteta),
 •  dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm,
 •  dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa,
 •  dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente.

Kandidati strani državljani podnose nostrifikovana dokumenta ili potvrdu da je započeta nostrifikacija potrebnih školskih dokumenata.

Samofinansirajući studenti koji se upisuju u ovom konkursnom roku plaćaju na ime školarine iznos od =50.000,00 dinara (u više rata) za školsku 2024/2025. godinu.

Školarina za studente strane državljane iznosi =1.200,00 eura.

NAPOMENA: Studenti koji u toku osnovnih akademskih i master studija izaberu i steknu 90 ESPB iz oblasti Informatike mogu izvoditi nastavu INFORMATIKA I RAČUNARSTVO od 5. do 8. razreda osnovne škole.

Comments

Oglašavajte se kod nas

Napravite upit