• Početna>
 • Oglasi>

Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija 2024/2025 – Medicinski fakultet Priština

Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici vrši upis studenata u prvu godinu studija u školskoj 2024/2025 godini.

Prijavljivanje kandidata (na šalteru studentske službe ili elektronskim putem na adresi www.med.pr.ac.rs) 17.06.- 20.06. od 09-13h

Lista prijavljenih kandidata 21.06. u 10h

Primedbe na listu sa brojem bodova iz srednje škole – Komisiji za upis studenata 24.06.
od 10 – 13h

Konačna lista prijavljenih kandidata 25.06. u 18 h

Prijemni ispit 26.06. u 12h

Preliminarna jedinstvena rang lista 27.06. u 10h

Primedbe na preliminarnu jedinstvenu rang listu – Komisiji za upis studenata i kandidati koji su uložili primedbe na Preliminarnu rang listu mogu izvršiti uvid u svoj list za unos odgovora. 28.06. od 10 – 12h

Rešenje Komisije za upis po primedbama 28.06. od 12-18h

Žalbe na rešenje Komisije Dekanu 01.07. do 13h

Rešenje Dekana po žalbama 02.07. do 13h

Objavljivanje konačne rang liste Fakulteta 02.07. do 14h

Upis kandidata 03.07. do 05.07. od 09 – 13h

Spuštanje rang liste na mesto neupisanih kandidata na osnovu prozivke do popune broja 08.07. od 10 11h.

Kandidat koji je stekao pravo upisa i ne upiše se u za to predviđenom roku gubi pravo upisa.

Fakultet će upisati narednog kandidata po redosledu na konačnoj rang listi.

Kandidati prilikom prijave na Konkurs podnose na uvid originalna dokumenta , a uz prijavni list podnose se i fotokopije sledećih dokumenata :

 • svedočanstva I, II, III i IV razreda srednje škole,
 • diploma srednje škole,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • izvod iz knjige državljanstva,
 • dokaz o uplati troškova prijemnog ispita u iznosu od 9.100,00 dinara na žiro-račun Medicinskog fakulteta br. 840-1496666-66 sa pozivom na br. 97 19-41.

Fotokopije predatih dokumenata se ne vraćaju.

Kandidati koji steknu pravo upisa podnose:

 • originalna dokumenta iz srednje škole;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • državljanstvo,
 • lekarsko uverenje;
 • dva obrasca ŠV 20 i indeks – preuzimaju se u studentskoj službi;
 • dve fotografije za indeks;
 • indeks sa popunjenom prvom stranicom, svojeručnim potpisom i zalepljenom fotografijom (foliju ne lepiti);
 • izjava – dobija se u studentskoj službi;
 • dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 3.000,00 dinara na žiro-račun Medicinskog fakulteta br. 840-1496666-66 sa pozivom na br. 97 19-41.

Samofinansirajući studenti uplaćuju prvu ratu školarine :

– za Integrisane akademske studije medicine 21.250,00 dinara

– za Integrisane akademske studije stomatologije 23.750,00 dinara

– za Osnovne akademske studije zdravstvene nege 10.000,00 dinara

– za Osnovne strukovne studije 22.500,00 dinara

Studenti – strani državljani uplaćuju prvu ratu školarine:

– za Integrisane akademske studije medicine 450 evra

– za Integrisane akademske studije stomatologije 450 evra

– za Osnovne akademske studije zdravstvene nege 250 evra,

– za Osnovne strukovne studije 375 evra, u dinarskoj protivvrednosti.

Comments

Oglašavajte se kod nas

Napravite upit