• Početna>
  • Vesti>

Sentić: Nadam se da će nepravda prema pripadnicima nevećinskih zajednica biti ispravljena

Foto: Kim

“Pozdravljam odluku Vlade da ponovo pokrene proces ravnopravne zastupljenosti nevećinskih zajednica. Nadam se da će ovoga puta nepravda prema pripadnicima nevećinskih zajednica, koji su često nedovoljno zastupljeni i na nižim pozicijama u mnogim institucijama, biti ispravljena na konkretniji način, a ne ostati samo na deklaracijama i proklamacijama kao prethodnih godina”, navedeo je zamenik Ombudsmana na Kosovu Srđan Sentić reagujući na odluku Vlade Kosova o formiranju tela koje će se baviti proporcionalnim zastupanjem nealbanaca u javnoj administraciji Kosova.

Sentić je dodao u objavi na svom Fejsbuk profilu, zbog činjenice da ne postoje jasni podaci o stanovništvu, niti će ih, kako je dodao, biti u dogledno vreme, koji bi mogli da posluže kao referenca za procenu zastupljenosti zajednica na svim nivoima u svim institucijama, smatra da se moraju utvrditi kvote na osnovu Ustava i zakonske definicije principa potpune inkluzivnosti (vertikalne i horizontalne).

“Zastupljenost nevećinskih zajednica među osobljem javnih službi i javnih preduzeća na svim nivoima mora biti proporcionalna zastupljenosti nevećinskih zajednica u Skupštini Kosova, po sistemu garantovanih mesta za pripadnike nevećinskih zajednica u Skupštini, u skladu sa članom 64(2) Ustava“, dodao je Sentić.

Pripadnici nevećinskih zajednica – 16,67%, koji su raspoređeni na sledeći način:
– Pripadnici srpske zajednice – 8,33%
– Pripadnici bošnjačke zajednice – 2,5%
– Pripadnici turske zajednice – 1,66%
– Pripadnici romske zajednice – 1,12%
– Pripadnici zajednice Aškalija – 1,12%
– Pripadnici egipatske zajednice – 1,12%
– članovi goranske zajednice – 0,84%

“Sve zajednice moraju biti zastupljene u kosovskim institucijama i javnim preduzećima prema formuli zastupljenosti poslanika u Skupštini Kosova“, naglasio je on.

Sentić je dodao da se sve ispod ove formulacije može smatrati neprihvatljivim u smislu inkluzivnosti i dobre volje u rešavanju pitanja jednake zastupljenosti zajednica na svim nivoima i u svim institucijama i javnim preduzećima.

“Takođe, treba uzeti u obzir i zastupljenost hrvatske i crnogorske zajednice, koje nisu prepoznate kao ustavna kategorija zajednica, ali su priznate kroz Zakon o zaštiti i unapređenju prava zajednica i njihovih pripadnika”, zaključio je Sentić.

Podsetimo, Vlada Kosova je saopštila da je na jučerašnjoj sednici Vlade Kosova usvojena odluka o formiranju vladinog tela koje će se baviti proporcionalnim zastupanjem nealbanaca u javnoj administraciji Kosova.

Comments

Pročitaj još