Javna rasprava SO Severna Mitrovica bez prisustva Srba

KoSSev

Javna rasprava Skupštine opštine Severna Mitrovica o opštinskom budžetu za sledeću godinu, održana je danas.

U pitanju je prva od dve planirane javne rasprave na ovu temu. Građani su danas mogli da iznesu svoje zahteve, predloge i ideje u šta bi opštinski budžet za 2025. godinu mogao da se utroši. Građana je bilo, ali ne iz srpske zajednice.

Upravo je zbog toga svoje razočaranje, danas izneo predsedavajući SO Nedžad Ugljanin. O javnoj raspravi bili su, kazao je, obavešteni svi putem medija. Nejasno mu je zbog čega je bilo nezainteresovanosti među srpskom zajednicom.

Napravio je paralelu između današnje javne rasprave i poslednje sednice Skupštine u ovoj opštini, koja je izazvala veliku pažnju javnosti a kada se, van dnevnog reda, razgovaralo o otvaranju mosta na Ibru.

Posebno bi ta pažnja trebalo, smatra, da bude danas, kada se radi o temama za dobrobit građana u koju bi takođe oni bili direktno uključeni, svojim idejama i potrebama.

„Za grad, za kapitalne investicije, nema zainteresovanih. Sutra će da dođu do gradonačelnika i da kažu nemamo osvetljenje, nemamo ovo, nemamo ono. Zašto nisu za sve to došli danas i direktno ovde, pred svima, kazali šta su njihovi zahtevi potrebe? Mi bismo sve razmotrili“, kaže Ugljanin.

Slično je reagovao i njegov zamenik, Skender Sadiku. U očekivanju da će danas biti velikog interesovanja građana, kaže, švajcarski KFOR bio je skeptičan da li će za sve građane biti mesta u skupštinskoj sali.

Posebno je izrazio zabrinutost i zbog toga što, osim srpske zajednice, za današnju javnu raspravu nije bilo interesovanja iz manjinskih zajednica na severu, posebno Roma.

Javna rasprava

I sa izostankom Srba, javna rasprava je održana. Započeto je predstavljenjem budžeta za 2025. godinu koji iznosi 6.512.346,00 evra.

Od toga je ukupno 3.403.011,00 za plate i dodatke, robe i usluge – 600.000,00, opštinske rashode – 130.000,00 insvesticije i transfere – 200.000.00 i za kapitalne investicije 2.179.356,00 evra.

Prisutnim građanima podeljene su „kartice za javne građanske rasprave“, odnosno papir za predloge građana. Sve što oni budu uneli u njih, rečeno je danas, opština će razmatrati i eventualno po tome pristupiti.

Popunjene kartice građani mogu dostaviti Skupštini ili Sektoru za finansije u ovoj opštini, sve do septembra, kada će se glasati za budžet za 2025. godinu.

Pristuni građani su potom prodiskutovali o svojim.

Kao jedan od zahteva bilo je pitanje izgradnje džamije na severu – iste ona koja je spaljena tokom ratnih sukoba 1999. godine u blizini ibarskog mosta.

Ugljanin je istakao da je o ovom pitanju raspravljao sa gradonačelnikom ove opštine Erdenom Atićem, te je pozitivan po tom pitanju.

U procesu su u vezi sa tim pitanjem. Međutim, ne želi da se situacija politizuje:

„Mi smo već u procesu u vezi džamije, u razgovoru smo sa nadležnim organima, ali da se ne politizuje situacija. Ne izgradnja – već rekonstrukcija, jer je džamija postojala ranije. Taj isti proces treba da ide kroz Ministrastvo kulture“.

Jedan od građana potom je pokrenuo pitanje mosta na Ibru, odnosno izrazio želju za otvaranjem i slobodnim kretanjem. Ugljanin na njegova pitanja nije odgovorio i diskusija se o tome nije ni nastavila.

Isti građanin je potom, kao jedan od svojih zahteva, pitao za mogućnost da se ulica, u kojoj se nalazi opština, a koja se prostire sve do Centra za socijalni rad u ovom delu grada preimenuje.

Ugljanin mu je odgovorio, odnosno upoznao ga sa tim da ta ulica već ima svoj naziv, doduše još uvek, kaže, neutvrđen – Nemanjina ili ulica Olivera Ivanovića, a da bi za njeno eventualno preimenovanje moralo biti peticije.

„Naziv ove ulice je Oliver Ivanović – Nemanjina, ima različite nazive ista ulica, i u vezi sa tim donećemo odluku o tačnom nazivu. Treba da bude sa zahtevima građana – peticija, potpisi, donećemo odluku o nazivu te ulice. Srpska zajednica ima pravo da donese ime ulice, ali uvek preko peticija i potpisa.“

Ugljanin je danas najavio da je plan da deo kapitalnih investicija ode u naselja – Mikronaselje, Brđani, ali i Tri solitera.

„Imamo naselja gde nije bilo nikakve investicije za deset godina. Jedno od tih mesta je Mikronaselje. Biće kapitalnih investicija tamo gde ih nije bilo godinama“, naveo je.

Kao još jedan primer uzeo je istočni most na Ibru koji je, istakao je Ugljanin – izgrađen pre 40 godina i od tada na njemu nije bilo nikakvih investicija. Kaže, i to je bio jedan od zahteva građana.

„Asfalt je popucao, trebalo bi da se ojača, uključujući i ogradu sa strane, ali i popločati šetališne delove sa obe strane mosta. Ali videćemo, da li će i od toga nešto biti“, kazao je Ugljanin.

Potom, reč je preuzeo predsednik Severne Mitrovice, Erden Atić, navodeći da je o tome imao razgovor i to sa ministrom kulture – te da još nije došlo do zaključka da li će isti radovi da budu pod ovlašćenjem opštine ili Ministarstva kulture.

„Na kraju, treba sve da bude na osnovu podrške građana u Bošnjačkoj mahali, do kraja godine ovo će se rešiti“, naveo je.

Najavio je Atić rekonstrukciju ulice Vlade Ćetković u Mikronaselju tokom ove godine.

„U Mikronaselju, u toku godine mi ćemo sanirati i rešiti te probleme. Mi kao opština to ne možemo pokriti sa budžetom opštine, imaćem podršku Ministarstva za infrastrukturu. Već je procedura za nabavke i u toku 2024. biće sve to sanirano i asfaltirano.“

Zamenik predseavajućeg SO Severna Mitrovica, Skender Sadiku je i na današnjoj sednici, kao jedan od gorućih problema, spromenuo i problem trovanja pasa u Severnoj Mitrovici koji treba rešiti.

Comments

Pročitaj još