• Početna>
  • Vesti>

Misija MMF-a pozdravila postignuća Centralne banke Kosova

Foto Centralna banka Kosova

Tim MMF-a je u saopštenju nakon posete objavio kako je zaključio da je Centralna banka Kosova (CBK) nastavila da napreduje sa ambicioznom agendom institucionalnih reformi u skladu sa petogodišnjim strateškim planom, uz kontinuirane napore na jačanju upravljanja, upravljanja rizikom, finansijskom nadzoru i otklanjanju nedostataka u borbi za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, smatrajući ih dobrodošlim i aktivnostima koje treba nastaviti.

Tim MMF-a je zaključio da je bankarski sistem i dalje zdrav, likvidan i dobro kapitalizovan, naglašavajući postojanje rezerve za hitne slučajeve za likvidnost, kao i linije REPO (100 miliona evra) kod Evropske centralne banke (ECB), produžene od kraja do januara 2025.

Takođe, tim misije MMF-a prepoznao je postizanje dogovorenih ciljeva koje je CBK morala sa postigne u okviru programa, uključujući i davanje saglasnosti na novi pravilnik o radu koji pojašnjava uloge i odgovornosti Izvršnog odbora i Nadzornog odbora CBK-a, kao i
izradu novog zakona za bankarski sektor, koji će uskoro biti podnet Skupštini Kosova.

U saopštenju MMF-a se navodi da je implementacija programa i dalje na dobrom putu, uz ispunjenje svih kvantitativnih ciljeva sa kraja decembra 2023. i uz unapređenja na zadovoljavajućem nivou u dogovorenoj agendi strukturnih reformi.

CBK ostaje posvećena ispunjavanju svih mera predviđenih Programom sa MMF-om, u okviru reformskih aktivnosti u skladu sa njegovim ciljevima, zaključeno je u saopštenju MMF-a.

Comments

Pročitaj još