• Početna>
  • Vesti>

KIN: Osobe sa invaliditetom zbog zabrane dinara nisu dobili penzije i socijalna davanja od januara

Foto: Pixabay

Odluka Centralne banke Kosova o zabrani upotrebe dinara proizvodi teške posledice i utiče na položaj osoba sa invaliditetom u srpskim sredinama na Kosovu, upozorava Kosovska inkluzivna mreža (KIN), koalicija organizacija koje se bave promovisanjem prava osoba sa invaliditetom.

“Sporna odluka Centralne Banke i Vlade Kosova znatno je otežala pristup socijalnim primanjima iz Republike Srbije velikom broju osoba sa invaliditetom, a jednom delu njih potpuno onemogućila ostvarivanje ovog prava”.

Kako navode u saopštenju za medije, od januara 2024. godine  za više hiljada korisnika koji su primanja dobijali isporukom gotovine na kućnu adresu, poput invalidskih penzija i tuđe nege, potpuno je onemogućen pristup novcu iz socijalnih davanja.

“Dodatno, još veći broj korisnika ovih oblika socijalne pomoći suočava se sa velikim problemima, kašnjenjima i povećanim troškovima u ostvarivanju svojih prava na materijalna primanja, što dodatno ugrožava njihov materijalni status”.

Kosovska inkluzivna mreža ističe da osobe sa invaliditetom često žive na društvenim marginama, da su suočene sa egzistencijalnim finansijskim rizicima i siromaštvom, pa socijalna davanja ove vrste za njih i  njihove porodice, predstavljaju jedini izvor prihoda.

“Rigidne poličke i jednostrane odluke Vlade Kosova ugrožavaju egzistenciju, pravo na urođeno dostojanstvo i jednaki pristup uslugama koje međunarodne konvencije garantuju osobama sa invaliditetom”.

Ova koalicija nevladinih organizacija koju čine NVO CASA, NVO Factor iz Mitrovice, Savez slepih iz Gračanice, NVO Primo la tolleranza iz Štrpca i Handikos iz Raniluga, pozivaju međunarodnu zajednicu na dodatni pritisak na relevantne kosovske institucije u cilju odlaganja primene odluke Centralne banke Kosova do pronalaženja sveobuhvatnog i funkcionalnog rešenja koje će, kako navode, omogućiti svim društvenim kategorijama nesmetani pristup socijalnim davanjima i uslugama.

Comments

Pročitaj još