• Početna>
  • Vesti>

Milena Anđelković o konceptu studije za koju je dobila prestižno priznanje

Naša sugrađanka, Milena Anđelković, naučni saradnik na Katedri za toksikologiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu je dobitnica prestižne regionalne nagrade za medicinska istraživanja (International Medis Awards for Medical Research)  i za dostignuća u oblasti medicinskih nauka, ili kako je zbog ranga u kojem se dodeljuje,  nazivaju medicinski oskar. Rad koji je nagrađen u Ljubljani u konkurenciji zemalja iz šireg regiona, bazirao se na istraživanju potencijalne uloge toksičnih metala, kadmijuma i olova u nastanku karcinoma testisa.

“Iskreno, kada sam predavala ovaj rad, na nagovor prof. Zorice Vulet, nismo očekivali da ćemo ući u uži krug ili doći do finala. Tako da nismo bili pod pritiskom da ćemo ostvariti neki impozantan rezultat ili da će sve to krenuti ovim tokom kako se izdešavalo”, počela je razgovor za Radio Mitrovica sever Milena Anđelković.

 Kako smo ušli u uži krug onda smo se već malo uozbiljili, rad je ima “infofaktor 8.9”

Doktor farmacije Milena Anđelković je opisala u par rečenica kako je tek u finalu shvatila da je rad sa kojim su učestvovali ustvari bio dobar i uspešan

“Da stiglo je do finala kada su nas zvali iz Medija Centra za dalju evaulaciju naših podataka. Postoje neki kriterijumi za predaju radova i šta sve mora da se zadovolji da bi se u suštini predao bilo koji rad. Konkurencija je bila jaka, bilo je prijavljeno 242 rada, od kojih je 148 zadovoljilo uslove kriterijuma. Uslov je bio da rad bude publikovan u vrhunskim međunarodnim časopisima sa Infofaktorom iznad 1.5.

Naš rad, koji smo predali za takmičenje, bio je publikovan u časopisu sa Infofaktorom 8.9. Tako da je to u startu govorilo o ozbiljnosti rada i da onošto je rađeno u suštini jeste nešto dobro”, priča  Milena.

Rad je deo njene doktorske disertacije u kome je prikazan nivo kadmijuma i olova kod pacijenata sa karcinomom testisa.

“Mi smo ovom studijom utvrdili da pacijenti sa karcinomom testisa imaju značajno više koncentracije kadmijuma u krvi. Takođe smo dokazali da uopšte nema prepreke za kadmijum, kao jedan toksični metal u ljudskom organizmu da prolazi sve barijere i da se upravo on našao i u samom tumorskom tkivu testisa. Tako da je vervatno sve to nakon evaluacije i drugih radova možda nekako i prevagnulo i dovelo nas do pobede na ovogodišnjem takmičenju”, dodala je.

Studija je koncepirana tako da je otišla korak dalje

S obzirom na podneblje odakle potiče istraživanje ove mlade i perspektivne farmaceutkinje, gde je nivo olova s obzirom na blizinu nalazišta ovog metala verovatno iznad granice, što ne važi za kadmijum koji je takođe uvršten u još jedan od faktora rizika, otkrila nam je koncept naučne studije i rad sa kontrolnom grupom.

“Studija je bila koncipirana tako da smo mi trebali da imamo i kontrolnu grupu. Za kontrolnu grupu, nakon dugog većanja sa profesorkom i ostalim kolegama, ipak smo se odlučili da ona bude formirana u našem regionu, najvećim delom su bili stanovnici Mitrovice i Zvečana. Tako da smo kod svih ovih ispitanika utvrđivali nivo tosičnih metala, ne samo kadmijuma i olova, već i nekih drugih koji nisu prikazani u ovom radu a nisu ni u doktorskoj disertaciji, već su oni predmet daljih istraživačkih radova.

Ono što je , kako kaže, teši jeste da su  u studji i istraživanju utvrdili da naši sugrađani imaju više koncentracije olova u krvi od ispitanika koji su imali karcinome, a koji nisu bili profesionalno izloženi olovu sa teritorije Srbije.

Međutim, ono što je dobro da su te koncentracije olova u krvi bile u granicama referentnih vrednosti SZO. Znači jesu bile više od ostalih stanovnika Srbije ali su bili u granicama prihvatljivih vrednosti na nivou države ali i na nivou svega. Što se tiče kadmijuma, on je bio dosta niži u našoj kontrolnoj grupi nego kod ovih ispitanika.

Tako da ne treba da imamo bojaznost da smo izloženi većim količinama toksičnih metala. Oni su svuda oko nas u našem okruženju. Naročito ukoliko postoji emisija iz industriskih postrojenja, to je najveći ekspozicija na nivou profesionalne izloženosti. Ali, oni su takvi metali, nemaju sposobnost razgradnje u životnoj sredini, oni imaju to neko kulmulativno dejstvo. Znači oni polako ulaze u organizam i tu ostaju nekih desetak godina, tako da ne možemo pobeći od njih.

Odmah se podvuklo pitanje kad su čuli odakle sam: Da li Milena ostaje dole?

Nekako se od starta odmah podvuklo to pitanje od novinara, čim je bilo proglašenje I kada se saznalo odakle sam, “Da li Milena ostaje dole?”. Nikada nije bilo polemike da li ću otići. Ne. Milena je završila fakultet u Beogradu, završila je specijalizaciju, završila je doktorske studije ali ostaje da radi u Kosovskoj Mitrovici – ostaje ovde gde je rođena.

Comments

Pročitaj još