• Početna>
  • Vesti>

Kurti: 35% kosovskih Srba prima naše penzije, ima račune u evrima, teče prelazni period

Foto: Tanjug

Posle najnovijeg talasa javnih izjava međunarodnih diplomata na Kosovu, kao i onih u Briselu i Vašingtonu da su zabrinuti zbog aktuelnog sprovođenja Uredbe Centralne banke Kosova (CBK) o valuti bez prethodne pripreme i koordinacije, ali i serije sastanaka sa kosovskim premijerom, Aljbin Kurti se konačno oglasio dugačkim pismom na engleskom jeziku.

Naglašavajući to da se Uredba ne bavi pitanjem dinara, smatra da bi izostanak postojeće Uredbe za rezultat „mogao da ima pranje novca, finansiranje terorizma i druge nezakonite aktivnosti“.

„Sa praktične tačke gledišta, ova odluka znači da su uplate koje primaju kosovski Srbi i dalje dozvoljene, ali će na njihove račune biti deponovane u evrima. Naravno, privatno posedovanje stranih valuta ostaje dozvoljeno“, tvrdi Kurti.

„Skoro 35% srpske zajednice na Kosovu penzije prima od naše Vlade na račune u evrima. Penzije koje se iz Srbije prmaju mogu da se prenesu na iste račune, kao dodatak, a ne kao zamena za postojeće šeme davanja. Pored zvaničnih bankarskih ekspozitura, postoji još 15 finansijskih institucija u koje se penzije iz Srbije mogu isplaćivati, u nedostatku bankovnih računa“, ovo je Kurtijevo objašnjenje.

Saopštivši da pokreće informativnu kampanju, zbog čijeg izostanka je usledio jedan od prigovora međunarodnih diplomata, navodi i da će „otvaranje i održavanje novih bankovnih računa u evrima biti besplatno“.

„Naši stalni napori imaju za cilj da pojednostavimo ovaj proces. Prelazni rok je već počeo i zajedničkim snagama obezbediće se njegova brzina i lakoća“, zaključuje.

U nastavku sledi izvorni prevod ovog pisma:

Izjava premijera Republike Kosovo, Aljbina Kurtija u vezi sa diskusijom o Uredbi Centralne banke za gotovinsko poslovanje

Pišem ovu izjavu naglašavajući da Kancelarija Premijera u potpunosti podržava nezavisnost Centralne Banke Kosova (CBK) i profesionalizam sa kojim ona obavlja svoje dužnosti. U ovom kapacitetu osećam obavezu da branim profesionalizam javnih organa.

Centralna banka je krajem prošle godine donela uredbu o gotovinskom plaćanju. Regulisanje načina poslovanja stranih valuta u zemlji je, naravno, osnovna nadležnost Centralne banke.

Ova uredba se ne odnosi na srpski dinar. Centralna banka je s pravom zahtevala da se formalizuju neformalne transakcije u srpskim dinarima; stoga je njihovo postojanje i nastavak (prometa) bilo nezakonito. Zvanična valuta Kosova je evro i ovaj propis dolazi skoro 16 godina nakon našeg proglašenja nezavisnosti.

Ova odluka je u osnovi odgovornost Centralne banke, koja ima za cilj da reguliše protok stranih valuta na teritoriji. Nedostatak takve regulative može rezultirati pranjem novca, finansiranjem terorizma i drugim nezakonitim aktivnostima.

Sa praktične tačke gledišta, ova odluka znači da su uplate koje primaju kosovski Srbi i dalje dozvoljene, ali će na njihove račune biti deponovane u evrima.

Naravno, privatno posedovanje stranih valuta ostaje dozvoljeno.

Budući da naša Vlada distribuira javni novac u vidu subvencija i drugih sredstava socijalne zaštite, koje srpska zajednica istovremeno prima na svoje bankovne račune u evrima, postoje čvrsti dokazi da ovi bankovni računi imaju široku upotrebu.

Skoro 35% srpske zajednice na Kosovu penzije prima od naše Vlade na račune u evrima. Penzije koje se iz Srbije prmaju mogu da se prenesu na iste račune, kao dodatak, a ne kao zamena za postojeće šeme davanja. Pored zvaničnih bankarskih ekspozitura, postoji još 15 finansijskih institucija u koje se penzije iz Srbije mogu isplaćivati, u nedostatku bankovnih računa.

Pored toga, otvaranje novih bankovnih računa u evrima biće besplatno. Naši stalni napori imaju za cilj da pojednostavimo ovaj proces. Prelazni rok je već počeo i zajedničkim snagama obezbediće se njegova brzina i lakoća.

Promena uvek donosi poteškoće, čak i ako promene jačaju demokratiju. Ali prelazni period ne bi trebalo da se predstavlja kao napad ili kao neka veća, dublja podela. Trenutnu neizvesnost na koju se nailazi tokom ovog perioda ne treba koristiti za političku dobit. Ovaj period promena nije učinjen teškim glasom srpske zajednice, već potpomognuto zastrašivanjem; stoga je potrebno da pokažemo mudrost i mirnoću.

Jasno nam je da je način na koji je komunikacija tekla mogao da bude jasniji kako bi se izbegla konfuzija. Iako je uredba stupila na snagu 1. februara, shvatamo da je neophodan prelazni rok. Tokom ovog meseca, postaraćemo se da obezbedimo sve informacije i potrebnu podršku kako bi ovaj prelaz bio što lakši. Od sada se takođe obavezujemo da ćemo promovisati informativnu kampanju koja se ovim pitanjima bavi uz neophodnu dozu osetljivosti.

Mišljenje je svih koji mare za Kosovo, da napredujemo i da je potrebno da se i dalje napreduje. Na ovom putovanju, naši postupci se ocenjuju po dva osnova: (1) namere i (2) slovo zakona. Akciju koja ima za cilj jačanje demokratije sprovođenjem zakona treba tumačiti onako kakva ona jeste. Kako naša zemlja raste u svom demokratskom statusu, verovatno će joj biti neophodno prilagođavanje.

Mnoge strane koje su se tako snažno uložile u napredak naše zemlje molim isto: dozvolite prilagođavanje, kako biste pronašli svoje mesto, kako bismo postigli ovaj korak napred kojem svi tako snažno težimo.

Comments

Pročitaj još