• Početna>
  • Vesti>

Narodna banka Srbije: Neophodno je bez odlaganja staviti van snage diskrimatorske i nečuvene mere koje su uvele institucije u Prištin

Foto: Narodna banka Srbije

Narodna banka Srbije saopštila je danas da su najavljene “jednostrane mere privremenih institucija na Kosovu i Metohiji” suprotne ne samo elementarnim međunarodnim standardima u oblasti finansija i bankarstva, već i do sada uspostavljenim dogovorima i načinu na koji su se odvijali dinarski gotovinski tokovi već godinama unazad.

Iz NBS navode da je navedena uredba doneta van očiju javnosti, bez javne rasprave u koju nije bilo uključeno ni albansko stavništvo, “a kamoli predstavnici Srba na Kosovu i Metohiji, uz sve to i mimo procesa”. U saopštenju se navodi i da “zakonsko sredstvo” plaćanja na KiM nije evro, “već je reč samo o tome da je evro faktički prihvaćen kod (dela) stanovništva”.

“Najavljene mere, koje su suprotne ne samo elementarnim međunarodnim standardima u oblasti finansija i bankarstva, već i do sada uspostavljenim dogovorima i načinu na koji su se odvijali dinarski gotovinski tokovi već godinama unazad, usmerene su isključivo na uskraćivanje osnovnih prihoda koje stanovništvo i privredni subjekti ostvaruju u dinarima na Kosovu i Metohiji, a samim tim i na onemogućavanje elementarnih uslova za opstanak pre svega srpskom stanovništvu. Najavljenim merama potpuno se arbitrarno, proizvoljno i diskriminatorno uređuje oblast gotovinskih platnih transakcija i menja način na koji je godinama u nazad funkcionisao transport dinara, te praktično, onemogućava gotovinski platni promet u dinarima.

Napominjemo da Privremena institucija samouprave na KiM ni u kom slučaju nije ovlašćena da proklamuje evro (niti bilo koju drugu stranu valutu) jedinom dozvoljenom valutom na području KiM, niti evro može da predstavlja legalno sredstvo plaćanja na KiM, budući da je Narodna banka Srbije jedina nadležna emisiona institucija koja je ovlašćena da odlučuje o upotrebi dinara na celoj teritoriji Republike Srbije. Kada je reč o zvaničnoj valuti i zakonskom sredstvu plaćanja na Kosovu i Metohiji, važno je napomenuti da na Kosovu i Metohiji u ovom trenutku ne postoji nikakva druga zvanično uspostavljena valuta, niti je to evro. Ovo potvrđuju i Evropska unija i Evropska centralna banka u svojim javno dostupnim informacija jer evro ne mogu izdavati, niti uvesti kao valutu zemlje koje nisu članice Evropske unije i ne ispunjavaju „kriterijume iz Mastrihta“ za pristupanje evrozoni. Štaviše, jasno se navodi da „zakonsko sredstvo plaćanja“ (eng. legal tender) na Kosovu i Metohiji nije evro, već je reč samo o tome da je evro faktički prihvaćen kod (dela) stanovništva The euro outside Europe (europa.eu). Samim tim, ne može se naprečac i bez osnova zabraniti ni upotreba dinara na Kosovu i Metohiji.

Pored toga, davanje dozvole, a ne sistem prijavljivanja, za svaki unos novčanih sredstava preko administrativne linije, i to samo finansijskoj instituciji koja ima posebnu dozvolu Prištine, suprotno je bilo kakvoj uporednoj praksi i nepoznato u bilo kom finansijskom sistemu koji je iole usklađen s međunarodnim standardima. Pogotovo je to neuobičajeno tamo gde se ne emituje sopstvena valuta i samim tim ne raspolaže instrumentima monetarne politike. Ne treba posebno isticati da je navedena uredba privremenih institucija doneta van očiju javnosti, bez javne rasprave u koju nije bilo uključeno ni albansko stavništvo, a kamoli predstavnici Srba na Kosovu i Metohiji, uz sve to i mimo procesa dijaloga”, saopšteno je.

U saopštenju se navodi i da predloženim rešenjima “sporne Uredbe” je propisano da se ostale ne-evro valute mogu koristiti na KiM samo kao vrednost za skladištenje u fizičkom obliku ili na bankovnim računima u ne-evro valutama, za vršenje međunarodnih plaćanja u ne-evro valutama i za valutne razmene, kao i da se razmena valuta može vršiti na KiM samo preko institucija licenciranih od strane Privremene institucije samouprave na KiM. Napominju i da će, ukoliko ove mere budu primenjene, to sigurno pogoršati položaj srpskog stanovništva.

“Ovo praktično zabranjuje upotrebu i dostupnost dinara građanima KiM koji primaju penzije, zarade i socijalna davanja u dinarima, i nemogućnost da se dinari podižu preko bankomata, da se isplaćuju neposredno ili na šalterima pošta i finansijskih institucija, kao i da se bilo koje transakcije između građana i privrednih subjekata vrše u dinarima. Navedena rešenja, ukoliko budu primenjena, nesumnjivo će voditi pogoršanju položaja srpskog stanovništva i dodatnim pritiscima na isti, nemogućnosti isplaćivanja zarada, penzije i socijalne pomoći, te za krajnju posledicu imati onemogućivanje života i rada srpskog stanovištva na KiM. Pri tome ne postoje bilo kakve realne, objektivnim okolnostima uslovljene potrebe za izmenom prakse koja omogućava plaćanje fizičkim i pravnim licima koja imaju potrebu za dinarima, i čiji su izvori prihoda i poslovanja u dinarima” navodi se u saopštenju.

U saopštenju se posebno ističe i da je unošenje dinara na KiM jedan potpuno transparentan proces.

“U vezi sa navodnom potrebom za kontrolom tokova novca i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, posebno ističemo da je unošenje dinara na Kosovo i Metohiju jedan potpuno transparentan proces, koji na taj način podleže kontroli i koji se već godinama unazad odvija nesmetano i da su s time upoznati kako nadležni organi Republike Srbije, tako i tzv. Privremene institucije na Kosovu i Metohiji s obzirom da se svaki individualni prenos i njihova količina dinara evidentira na administrativnim linijama i da taj transport obezbeđuje licencirano društvo koje je pod nadzorom Prištine. Dakle, kada je reč o riziku netransparentnog unošenja i zloupotrebe dinara, ovaj rizik ne postoji i otklonjen je ranijim dogovorima koji se sada jednostrano poništavaju merama Prištine.”

Naposletku, napominje se u saopštenju, da ovde nije reč samo jednostranoj, protivpravnoj monetarnoj meri kojom se “nasilno menja praksa obavljanja platnog prometa” za lica čiji su izvori prihoda i poslovanja u dinarima, već o “meri čija primena direktno ugrožava egzistenciju srpskog stanovništva i ima za cilj da posluži daljem istiskivanju srpskog stanovništva sa KiM”, pri čemu, kako je navedeno u saopštenju NBS, ne postoji nijedan opravdan razlog zbog kojeg gotovinski platni promet u dinarima ne bi nastavio da funkcioniše na isti način kao što je funkcionisao godinama u nazad.

“Narodna banka Srbije, u saradnji sa nadležnim institucijama Republike Srbije, preduzima sve potrebne mere u okviru svoje nadležnosti kako bi se sprečila primena navedene Uredbe i zaštitio srpski narod na KiM. NBS smatra da je neophodno bez odlaganja staviti van snage diskrimatorske i nečuvene mere koje su uvele Privremene institucije u Prištini kako bi se omogućio nesmetani transport i distrubucija dinara preko finansijskih i drugih institucija koje preko svojih šaltera i bankomata vrše njihovu isplatu i sprečilo uskraćivanje elementarnih uslova za život srpskom stanovništvu na Kosovu i Metohiji”, zaključuje se u saopštenju.

Comments

Pročitaj još