• Početna>
  • Vesti>

Priština: 23 godine i 9 meseci zatvora za 13 bivših policajaca sa severa zbog korupcije

Foto: Ilustracija, kosova.info

Osnovni sud u Prištini objavio je presudu u slučaju 20 policajaca sa severa, gde je 13 njih proglašeno krivim i osuđeno na ukupno 23 godine i 9 meseci zatvora za korupciju, dok je njih 6 oslobođeno zbog nedostatka dokaza.

Presudu je danas saopštio predsedavajući sudskog veća Mentor Barjaktari, prenosi Zakletva za pravdu.

Optuženi Z.S, srpske nacionalnosti je, prema presudi, osuđen na tri godine zatvora.

Optužena B.N, takođe srpske nacionalnosti, osuđena je na dve godine i tri meseca zatvora.

Na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i 10 meseci osuđen je M.M, takođe srpske nacionalnosti.

Na dve godine zatvora osuđeni su A.M, A.H, R.M. i R.K, albanske nacionalnosti.

Optužena J.M. srpske nacionalnosti, osuđena je na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i 10 meseci.

U međuvremenu, optuženi Z.B. i A.P, albanske nacionalnosti, osuđeni su na jednu godinu i osam meseci zatvora.

Optuženi V.K. i B.L, srpske nacionalnosti, osuđeni su na kaznu zatvora u trajanju od 6 meseci.

Prema presudi, navedenim osuđenicima će se u izrečenu kaznu uračunati vreme provedeno u pritvoru i kućnom pritvoru.

Presudom im je izrečena dodatna kazna – zabrana vršenja funkcija u državnoj upravi ili javnoj službi, svaki posebno u trajanju od dve godine nakon izdržane kazne zatvora.

Svi optuženi proglašeni su krivim za izvršenje krivičnog dela „Zloupotreba službenog polažaja ili ovlašćenja“.

U međuvremenu, optuženi O.K, D.J, D.K, Z.R, B.T. i Lj.V, srpske nacionalnosti, oslobođeni su zbog nedostatka dokaza.

Protiv ove presude, nezadovoljna stranka ima pravo žalbe u zakonskom roku.

Pored izvršenja krivičnog dela „Zloupotreba službene dužnosti“, optuženi su i za krivično delo „Primanje mita“, ali je 20. oktobra ove godine specijalni tužilac Burim Čerkimi (Çerkimi) je izvršio promenu optužnice, odustavši od zadnjeg dela.

Zajedno sa 20 policajaca sa Severa, u ovom slučaju, I.J, J.M, M.J, N.B, N.J, S.I, Dž(Xh).J, A.I, B.U, B.M. i F.I, optuženi su za krijumčarenje robe, ali je predmet protiv njih bio odvojen.

Specijalno tužilaštvo Kosova, podiglo je 18. maja 2020. godine optužnicu protiv 33 lica zbog sumnje da su počinila krivična dela „Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja“, „Primanje mita“, „Krijumčarenje robe“ i „Neovlašćeno vlasništvo, kontrola ili posedovanje pružja“.

Comments

Pročitaj još