• Početna>
  • Vesti>

Novi komandant KFOR-a: Trajno rešenje za Kosovo kroz dijalog

Foto: Koha

Novi komandant Kfora, turski general Ozkan Ulutaš, kaže da mu je prioritet da doprinese konstruktivnom dijalogu, te da trajno rešenje za Kosovo može biti postignuto političkim procesom i dijalogom.

“Realistično i trajno rešenje za Kosovo može biti postignuto samo kroz politički proces zasnovan na dijalogu i međusobnom poverenju. Moj prioritet i želja je da doprinesem konstruktivnom dijalogu, ostvarujući na poverenju zasnovanu komunikaciju i okruženje sa svim međunarodnim i drugim činiocima u našoj sferi interesa”, rekao je Ozkan Ulutaš u obraćanju nakon inauguracije.

Dodao je da su nedavni događaji na severu Kosova otkrili nepredvidivu i krhku prirodu bezbednosnog i sigurnosnog okruženja u regionu koja može biti ugrožena bilo kada.

“To čini postojanje i misiju koju Kfor sprovodi još važnijom. Zato je imperativno da Kfor zadrži svoju spremnost da efektivno ispunjava svoju misiju i ostane budan i spreman za bilo kakav mogući razvoj situacije koji može uticati na bezbednosno okruženje”, dodao je turski general.

Najavio je da će Kfor pod njegovom komandom nastaviti da sprovodi svoju misiju “sa potpunom nepristrasnošću i profesionalizmom” i naveo da to zahteva međunarodna odgovornost u skladu sa ciljevima i vrednostima NATO-a i Ujedinjenih nacija na kojima je zasnovan mandat misije.

Ozkan Ulutaš je dužnost komandanta Kfora preuzeo od italijanskog general-major Anđela Mikelea Ristuče, a ceremoniji primopredaje dužnosti prisustvovao je i admiral Stjuart B. Manč, komandant Komande združenih savezničkih snaga NATO-a u Napulju.

I Manč je ponovio da je za stanje na severu Kosova potrebno diplomatsko rešenje.

“Situacija na severu je napeta, imamo okolnosti da deo stanovništva nije više zastupljen u institucijama, ponekad po sopstvenom izboru. I zbog toga još jednom pozivam na pregovore i diplomatiju. Povlačenje srpskih snaga iz blizine administrativne linije jeste jedan od poteza koji doprinose spuštanju tenzija”, rekao je Manč na događaju primopredaje dužnosti komandanta Kfora.

Podvukao je da je broj trupa Kfora povećan i da je 600 vojnika iz Turske zamenjeno vojnicima iz Bugarske i Grčke.

“Posle 24. septembra aktivirani su vojnici iz Velike Britanije i Rumunije, preko 600 pripadnika i sada dovlačimo teže naoružanje kako bi Kfor bio u mogućnosti da se bolje odbrani i odvratio druge od daljih aktivnosti. To je poruka za sve, da odustanu od provokativnog ponašanja i agresije jednih prema drugima i da se vrate diplomatiji i pregovorima. Što se tiče preuzimanja odgovornosti na severu, ona leži na kosovskoj policiji, ona je prva odgovorna, potpomognuta Euleksom i tek onda Kforom kao trećim odgovornim”, zaključio je Manč.

Comments

Pročitaj još