• Početna>
  • Vesti>

Sunjog i Zogaj: Snažna podrška Evropske Unije vladavini prava na Kosovu

Ambasador EU na Kosovu Tomaš Sunjog sastao se danas sa predsedavajućim Sudskog saveta Kosova Albertom Zogajem. Razgovarali su o najnovijim dešavanjima u pravosudnom sistemu i potvrdili kontinuiranu podršku EU za vladavina prava na Kosovu.

„Nažalost, svedoci smo zabrinjavajućeg trenda da članovi vlade kritikuju sudske odluke, vođenje tekućih istraga ili čak pojedinačnih tužilaca i sudija. Pravosuđe mora biti oslobođeno političkog pritiska, kako bi podržalo podjelu vlasti i sistem kontrole i ravnoteže.”, rekao je ambasador EU na Kosovu ističući da je nezavisnost pravosuđa kamen temeljac vladavine prava i suštinski uslov za svako demokratsko društvo

Pozdravljajući tekuće napore da se poboljša kvalitet statistike u vezi sa rešenim sudskim predmetima, ambasador EU na Kosovu je rekao da su pouzdane statistike ključne za procenu efikasnosti pravosudnog sistema. Oni su takođe sredstvo za saopštavanje javnosti kako bi se poverenje ljudi u pravosuđe podiglo na viši nivo.

Podsećajući na potpisanu izjavu o zajedničkoj posvećenosti reformama pravosuđa, koju je pozdravila EU, Sunjog je takođe istakao značaj jačanja postojećih mehanizama o odgovornosti, integritetu, efikasnosti i transparentnosti pravosudnog sistema.

Tokom sastanka, dvojica sagovornika razmijenila su i mišljenja o tekućem reformskom procesu i planovima ulaganja u pravosudni sistem u cilju poboljšanja pristupa pravdi. U tom pogledu, ambasador EU na Kosovu je ponovo potvrdio snažnu podršku EU vladavini prava Kosova, uključujući i niz projekata koje finansira EU.

Comments

Pročitaj još