• Početna>
  • Vesti>

Šta podrazumeva administrativno uputstvo za izbore na severu Kosova?

Foto: facebook.com/elbertkrasniqimapl

Kosovski ministar administracije lokalne samouprave Eljbert Krasnići objavio je danas administrativno uputstvo za peticiju za smenu gradonačelnika četiri opštine na severu. Sama procedura, prema objavljenom uputstvu je birokratski komplikovana i podrazumeva mnogo vremena za izjašnjavanja, razmatranja i registrovanja, pa bi ceo proces donošnja odluke o pokretanju peticije, mogao da se otegne i na tri meseca.

Kako je Krasnići pojasnio na svom Fejsbuk profilu, najpre najmanje troje građana sa pravom glasa, trebalo bi da u određenoj opštini, pokrenu inicijativu za peticiju za smenu gradonačelnika te opštine i da o svojoj nameri obaveste predsedavajućeg Skupštine te opštine, kao i Centralnu izbornu komisiju.

Predsednik Skupštine opštine ima rok od pet dana da razmotri zahtev o peticiji i registruje inicijatorsku grupu kao ovlašćeno lice. Ako to ne učini u ovom roku, inicijatorska grupa za peticiju može da se obrati CIK i da traži registraciju.

Najkasnije pet dana od registracije, predsednik Skupštine opštine mora da zatraži od CIK ažurirani spisak birača i da dostavi inicijativnoj grupi za peticiju potrebnu dokumentaciju.

Grupa za peticiju ima rok od 30 dana od prijema dokumentacije da prikupi potreban broj potpisa. Ovaj rok se može pomeriti za dodatnih 15 dana.

Prikupljeni potpisi se dostavljaju predsedniku Skupštine opštine i CIK, koji verifikuje listu potpisa. Ukoliko je peticiju podržalo najmanje 20 odsto birača, CIK organizuje glasanje za smenu gradonačelnika, po proceduri u skladu sa zakonima o opštim i lokalnim izborima. Glasanje za razrešenje gradonačelnika u tom slučaju organizuje se najkasnije u roku od 45 dana. 

Da bi bili smenjeni, za to mora da glasa 50 plus jedan odsto upisanih birača u opštini.

Ako potreban broj birača ne podrži razrešenje, nova inicijativa za smenu gradonačelnika ne može da se pokrene pre isteka roka od 12 meseci.

Krasnići napominje da je svrha uputstva da se utvrdi postupak pokretanja, organizovanja i podnošenja građanske inicijative za razrešenje predsednika opštine, a u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

“Domaće i međunarodne institucije bile su deo diskusija, radnih i stručnih konsultacija, kao i radne grupe. U vezi sa tim pitanjem, s obzirom da je prvi put da se njime bavi normativna regulativa, bilo je dosta komentara i sugestija. Svi oni su adresirani i najsadržajniji deo je adresiran”, napisao je Krasnići.

Comments

Pročitaj još