• Početna>
  • Vesti>

Usvojen zakon koji se tiče finansijske pomoći mladima do 16 godina

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su Zakon o privremenom registru majki i drugih lica kojima se uplaćuje novčana pomoć. Poslanici su odlučili da zakon stupi na snagu ranije, odnosno u roku kraćem od osam dana od objavljivanja u Službenom glasniku. Zakon se tiče finansijske pomoći mladima do 16 godina u iznosu od 10.000 dinara.

Prema tom zakonu, majke se za pomoć preko Uprave za trezor prijavljuju od 20. avgusta do 20. septembra, a isplata pomoći se očekuje od 25. septembra. Skupština je usvojila i izmene i dopune Zakona o fijansijskoj podršci porodici sa decom kojim se pomaže preduzetnicama.

Predloženim izmenama predviđeno je da očevi koji su u radnom odnosu, a čije su supruge preduzetnice, nakon tri meseca od rođenja deteta mogu da koriste pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta, odsustvo sa rada radi posebne nege deteta i naknadu zarade, odnosno naknadu plate.

Otac deteta ova prava može da ostvari posle navršena tri meseca života deteta, za preostali period do godinu dana, za prvo i drugo dete, odnosno do dve godine za treće i svako naredno dete.

Takođe, izmenama ovog zakona, a u skladu sa odlukom Ustavnog suda, izjednačava se status majki preduzetnica, budući da je predviđeno ostvarivanje prava vezanih za odsustvo sa posla za treće i svako naredno dete u trajanju od dve godine.

U toku je glasanje i o ostalim tačkama dnevnog reda, kojih ima 30, s tim što je juče izabran novi ministar prosvete, što je bila peta tačka.

Comments

Pročitaj još