• Početna>
  • Vesti>

Deklaracija predsednika Aleksandra Vučića i premijera Aljbina Kurtija o nestalim licima

Bildkombo Präsident Serbien Alexander Vucic, Ministerpräsident Kosovo Albi Kurti

Ističući važnost rešavanja sudbine preostalih nestalih osoba, kako bi se okončala patnja njihovih najmilijih i kako bi se podstaklo trajno pomirenje i mir,

Imajući u vidu da ova Deklaracija sledi shvatanje Međunarodnog komiteta Crvenog krsta o nestalim licima, uključuje lica koja su nasilno nestala,

Podsećajući da će sve kategorije nestalih lica biti tretirane sa jednakim prioritetom,

Uvažavajući važan posao koji je obavila Radna grupa za nestala lica, kojom predsedava Međunarodni komitet Crvenog krsta,

Podsticanje saradnje sa drugim relevantnim akterima u oblasti nestalih lica, posebno Međunarodnom komisijom za nestala lica,

Prepoznajući pitanje nestalih osoba kao humanitarno,

Konstatujući hitnu potrebu za dodatnim naporima da se ublaži patnja porodica,

Zajednički se obavezujemo da ćemo:

• osigurati punu implementaciju odgovarajućih obaveza u oblasti nestalih lica, blisku saradnju na identifikaciji i praćenje iskopavanja,

• obezbediti potpun pristup pouzdanim i tačnim informacijama, koje pomažu da se lociraju i identifikuju preostale nestale osobe u vremenskom periodu od 1. januara 1998. do 31. decembra 2000. godine – to uključuje beleške, naređenja, video/audio snimke i drugu dokumentaciju, uključujući i onu sa statusom poverljivo u posedu obe strane i relevantne za ovaj kontekst,

• staviti na raspolaganje svu domaću i međunarodnu dokumentacija od značaja za utvrđivanje sudbine preostalih nestalih lica,

• koristiti satelitske podatke, LIDAR i druge napredne tehnologije u otkrivanju masovnih grobnica,

• omogućiti i podstaći aktivno angažovanje porodica nestalih lica u procesu identifikovanja,

• adekvatno osigurati da se poštuju prava porodica nestalih lica,

• osnovati i raditi kroz Zajedničku komisiju kojom predsedava Evropska unija, a koju posmatra Međunarodni komitet Crvenog krsta, kako bi se podržali napori za rešavanje sudbine preostalih nestalih osoba,

• pratiti i podržati napredak Radne grupe za nestala lica preko Zajedničke komisije.

U tom kontekstu, strane će razmotriti i ažurirati Projektni zadatak i Opšti okvir Radne grupe.

Operativni detalji biće dogovoreni na sledećem sastanku u okviru Dijaloga o normalizaciji odnosa uz posredovanje EU.

Comments

Pročitaj još