• Početna>
  • Vesti>

Objavljen sadržaj evropskog predloga “Sporazum o putu normalizacije između Kosova i Srbije”

Foto: EEAS

Posle nove runde dijaloga Beograda i Prištine, evropski komesar za spoljnu politiku Žozep Borelj objavio je na sajtu EEAS tekst evropskog plana za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine.

Kako se navodi na sajtu, “ugovorne strane, svesne svoje odgovornosti za održanje mira, posvećene da doprinesu plodnoj regionalnoj saradnji i bezbednosti u Evropi i da prevaziđu nasleđe prošlosti, svesni da su nepovredivost granica i poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta i zaštite nacionalnih manjina osnovni uslov za mir”.

Polazeći od istorijskih činjenica i bez predrasuda o različiti pogledima strana na osnovna pitanja, uključujući i na pitanja statusa, u želji da stvore uslove za saradnju između strana u korist naroda, dogovorile su se o sledećem:

Član 1

Strane će razvijati normalne, dobrosusedske odnose jedni sa drugima, na osnovu jednakih prava.

Obe strane će međusobno priznati dokumente i nacionalne simbole, uključujući pasoše, diplome, registarske tablice i carinske marke.

Član 2

Obe strane će se voditi ciljevima i principima utvrđenim u Povelji Ujedinjenih nacija, posebno onih o jednakosti suvereniteta svih država, poštovanju njihove nezavisnosti, autonomiji i teritorijalnom integritetu, pravu na samoopredeljenje, zaštiti ljudskih prava i nediskriminaciji.

Član 3

U skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija, stranke će rešiti sve međusobne sporove isključivo mirnim sredstvima i suzdržati se od pretnje ili upotrebe sile.

Član 4

Strane će nastaviti da deluju polazeći od pretpostavke da ni jedna od njih ne može da predstavlja drugu u međunarodnoj sferi niti da deluje u njeno ime.

Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji.

Član 5

Nijedna strana neće blokirati, niti ohrabrivati druge da blokiraju napredak druge strane na putu ka EU, na osnovu sopstvenih zasluga. Obe strane će poštovati vrednosti iz Člana 2 i 21 Ugovora o Evropskoj uniji.

Član 6

Iako ovaj sporazum predstavlja važan stepen normalizacije, obe strane će nastaviti sa novim podsticajem, proces dijaloga koji vodi EU, koji bi trebalo da dovede do pravno obavezujućeg sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa.

Strane se slažu da će produbiti buduću saradnju u oblastima ekonomije, nauke i tehnologije, transporta, odnosa iz oblasti sprovođenja zakona, pošte i telekomunikacija, zdravstva, kulture, religije, sporta, zaštite životne sredine, nestalih osoba, raseljenih i drugih sličnih oblasti zaključivanjem određenih sporazuma.

Detalji će biti dogovoreni u dodatnim sporazumima, u okviru dijaloga pod pokroviteljesvom EU.

Član 7

Obe strane se obavezuju da će uspostaviti posebne aranžmane i garancije, u skladu sa relevantnim instrumentima Saveta Evrope i oslanjajući se na postojeća evropska iskustva, kako bi se obezbedio odgovarajući nivo samouprave za srpsku zajednicu na Kosovu i mogućnosti za pružanje usluga u određenim oblastima, uključujući mogućnost finansijske podrške Srbije i direktan kanal komunikacije srpske zajednice sa Vladom Kosova.

Strane će formalizovati status Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i pružiti snažan nivo zaštite srpskim mestima verskog i kulturnog nasleđa, u skladu sa postojećim evropskim modelima.

Član 8

Strane će razmeniti stalne misije. One se osnivaju u sedištu odgovarajuće Vlade.

Praktična pitanja u vezi sa uspostavljanjem misija biće obrađena posebno.

Član 9

Obe strane uzimaju u obzir posvećenost EU i drugih donatora da uspostave poseban paket investicija i finansijske podrške za zajedničke projekte Strana u ekonomskom razvoju, povezivanju, zelenoj tranziciji i drugim ključnim oblastima.

Član 10

Strane će uspostaviti zajednički komitet, kojim predsedava EU, za praćenje sprovođenja ovog sporazuma.

Obe strane potvrđuju svoju obavezu da primenjuju sve prethodne sporazume Dijaloga, koji ostaju važeći i obavezujući.

Član 11

Obe strane se obavezuju da će poštovati Mapu puta za implementaciju koja je priložena ovom sporazumu.

Posle sastanka novinarima se obratio predsednik Aleksandar Vučić, koji je rekao da je sastanak bio težak, da je insistirao na formiranju ZSO i da je dogovoreno da se razgovori nastave.

Comments

Pročitaj još