Popis stanovništva na Kosovu naredne godine

Foto: Kim

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova na Kosovu će biti održan od 1. septembra do 16. oktobra naredne godine. Kosovska agencija za statistiku, u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA) je tim povodom organizovala “Nedelju popisa stanovništva”. Registracija građana je zakonska obaveza, a Vlada Kosova je za taj projekat izdvojila 12 miliona evra. 

Podaci na popisu će se po prvi put na Kosovu prikupljati digitalno, a metodologija je u potpunosti usklađena sa međunarodnim preporukama Evrostata (Kancelarija EU zadužena za statistiku) i Ujedinjenih nacija.

Učešće građana u popisu stanovnistva je zakonska obaveza, pa je svaki stanovnik Kosova dužan da službeniku za registraciju pruži tačne podatke o sebi i svojoj porodici prilikom registracije, naglašeno je na konferenciji “Nedelja popisa stanovništva”.

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova je najvažniji projekat za Kosovo, rekao je zamenik kosovskog premijera Besnik Bisljimi.

“To je aktivnost koja zahteva angažovanje i koordinaciju između institucija lokalnog i centralnog nivoa, kao i saradnju međunarodnih organizacija. Mi ćemo iskoristiti sve potrebne resurse kako bi Agencija za statistiku Kosova uspešno ostvarila ovaj proces”, kazao je on.

Bisljimi je istakao da će Vlada podržati popis stanovništva sa preko 12 miliona evra.

“Kroz popis ćemo dobiti tačne podatke o privredi i u mnogim drugim oblastima. Veoma je bitno da radimo na unapređenju trenutnih podataka. U pravcu naših evropskih integracija, kao država, mi želimo da sprovedemo i reforme koje će nam obezbediti bolju mogućnost u izgradnji državnih standarda u skladu sa praksama EU”, istakao je on.

Potpredsednica kosovske Vlade za pitanja manjina i ljudska prava Emilija Redžepi je navela da je popis stanovništva od posebnog značaja i da svi građani treba da mu se odazovu, bez obzira na etničku pripadnost.

“Državne institucije trebaju preuzeti odgovornost da popisivači na terenu budu iz svih nacionalnih zajednica i da govore jezik tog stanovništva koje se popisuje. Važnu ulogu u ovom popisu čine i mediji. Svi građani Kosova, u svim sredinama u kojima žive na teritoriji naše države, bez obzira na nacionalni, etnički i religijski identitet, moraju da se odazovu popisu stanovništva kako bi naše institucije imale realne i tačne podatke”, kazala je ona.

Cilj popisa jeste prikupljanje osnovnih podataka o broju, teritorijalnom rasporedu i sastavu stanovništva prema njegovom demografskom, ekonomskom, obrazovnom i migracijskom obeležju, naglasila je Redžepijeva.

“Svi podaci koji se dobijaju popisom stanovništva koriste se isključivo u statističke svrhe. U mnogim državama je popis stanovništva svečanost koja pokazuje toj državi nove parametre njenog razvoja, ukupni napredak privrede, ekonomije, priraštaja stanovništva, radnu snagu, nivo obrazovanja kao i neke druge potrebe društva”, rekla je ona.

Iljir Beriša, v.d. izvršnog direktora Agencije za statistiku Kosova, na konferenciji je govorio o značaju popisivanja stanovništva.

“Na centralnom nivou, baza podataka je od ključne važnosti za strateška planiranja i donošenje pravih odluka. Na nivou manjih okruga, popis je fundamentalno oružje za promovisanje politika na lokalnom nivou, dok je na međunarodnom od ključne važnosti za uspostavljanje multilateralnih odnosa“, rekao je on.

Preliminarni podaci prikupljeni popisom stanovništva na Kosovu biće objavljeni u roku od tri meseca nakon njegovog okončanja.

Zamenica ministra spoljnih poslova i dijaspore Kosova Liza Gaši je kazala je da u dijaspori živi 800.000 Albanaca sa Kosova.

“Ova brojka može biti veća, mi smo već podneli zahtev za specifičnu bazu podataka. Za nas je važno da imamo tačan broj, ukoliko na primer želimo da otvorimo konzulat u nekoj državi“, rekla je ona.

“Nedelja popisa stanovništva” ima za cilj da okupi glavne aktere na Kosovu sa centralnog, lokalnog, regionalnog i međunarodnog nivoa, kako bi se razgovaralo o značaju procesa registracije, metodologiji i pristupima implementacije, modelima i najboljim praksama.

Projekat popisa stanovništva na Kosovu sprovodi Agencija za statistiku Kosova uz podršku centralnih i lokalnih institucija, međunarodnih partnera i relevantnih tela definisanih Zakonom o popisu stanovništva.

Comments

Pročitaj još