• Početna>
  • Vesti>

U Zvečanu zamenjen visokonaponski kabl, obezbeđeno sigurnije napajanje strujom

Tokom proteklog vikenda izvedeni su radovi na zameni oštećenog visokonaponskog kabla XHP-Al 3×150 mm2 sa novim u četiri dužine od 620 m na deonici vezanoj za izvod 6,3 kV „Železnica“.

Nakon poslednjeg prekida u napajanju veći deo naselja Zvečan je ostao bez elektrosnabdevanja u trajanju od oko 50 sati u periodu od 31.11. do 01.12.
Ovaj visokonaponski kabl napaja električnom energijom sedam trafostanica u naselju i to 1000 kVA Železnica, 630 kVA VTŠ, 400 kVA Gvozdići, 630 kVA Borići, 400 kVA RK “Metal“, 400 kVA Prkač i 630 kVA Opština.

Problem u elektrosnabdevanju, nastao usled oštećenja, trajnije je mogao biti rešen nabavkom i ugradnjom novog odgovarajućeg kabla. Privremeni organ opštine Zvečan je, imajući u vidu aktuelnu situaciju sa elektrosnabdevanjem, kao i predstojeći zimski period sa većim stepenom potrošnje, prepoznao potrebu građana kao krajnjih korisnika i obezbedio materijalna sredstva za realizaciju neophodnih radova radi sigurnog napajanja električnom energijom naselja Zvečan.

Iako je sada mnogo sigurnije i stabilnije snabdevanje strujom što se tiče mrežnog postrojenja, i dalje ostaje problem enormne potrošnje struje.

Zato svakodnevno iz “Energetike” apeluju na potrošače, da racionalnije troše električnu energiju, kako ne bi dolazilo do opterećenja i prekida u napajanju.

Izvor: Radio Mitrovica sever

foto (Opština Zvečan)

Comments

Pročitaj još