Ambasada Australije pomaže ženama u opštini Peć

Ambasada Australije u Prištini, sprovela je dva projekta u opštini Peć, jedan u sigurnoj kući u Peći i jedan u srpskoj zajednici u Goraždevcu, gde su pomogli snadbevanje opremom lokalnu poslastičaru. Ambasador Australije Andrea Riđi kaže da ambasada pomaže ženama na njihovom osamostaljivanju. “Ambasada Australije je vrlo zahvalna što je danas u Peći i Goraždevcu, australijska […]