• Početna>
  • Vesti>

Sto miliona evra pomoći Kosovu za poboljšanje ekoloških standarda kao uslov za pristupanje EU

Foto EU

Evropska unija, Nemačka i Vlada Kosova potpisale su juče u Prištini dva velika sporazuma o finansiranju koje će omogućiti Kosovu da dobije više od 100 miliona evra za sprovođenje projekata prečišćavanja otpadnih voda i upravljanja čvrstim otpadom širom Kosova od 2023. do 2027. godine.

Oba projekta, koja pokazuju snažnu solidarnost EU i njenih država članica sa Kosovom, doprineće zaštiti životne sredine i poboljšati usklađenost Kosova sa ekološkim standardima EU kao jednim od uslova za pristupanje EU. Cilj je rešavanje akutnih problema otpada u kosovskim opštinama i pomoć u stvaranju sigurnijih i boljih uslova za život. 

Projekat prečišćavanja otpadnih voda sproveden u regionu Prištine uključiće izgradnju novih glavnih kanalizacionih vodova od Prištine do Kosovo Polja i Obilića, iu pravcu Gračanice i jugozapada, kao i rehabilitaciju regionalne kanalizacione mreže i kućnih priključaka i sistema za odvajanje olujne vode.

Ovaj projekat će dopuniti izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, koje će finansirati Francuska, čineći ovaj zajednički poduhvat EU, Nemačke i Francuske najvećom investicijom ikada u ovom sektoru na Kosovu. Nemačka će obezbediti 48.8miliona, a EU 20 miliona evra za projekat otpadnih voda, dok će opštine Priština i Kosovo Polje sufinansirati projekat sa 9 i 2 miliona evra.

Projekat upravljanja čvrstim otpadom će se sprovoditi u opštinama Priština, Prizren, Gnjilane, Uroševac, Podujevo i Peć i uključiće izgradnju, proširenje i rehabilitaciju deponija i transfer stanica za čvrsti otpad.

Za ovaj projekat Nemačka će obezbediti 20 miliona, a EU ukupno do 24 miliona evra, dok će Vlada Kosova dati 8 miliona evra, a opština Peć još 3 miliona evra.

EU i njene države članice ostaju najveći pružalac finansijske pomoći Kosovu. 

Comments

Pročitaj još