• Početna>
  • Vesti>

Rekonstrukcija parkova i zelenih površina u ulici Kralja Petra I

Opština Severna Mitrovica je u proteklom periodu aktivno radila na uređenju javnih i zelenih površina, postavljanju klupa i rasvete.

Na 4 lokacija u gradu rekonstruisano je ukupno 1300 kvadratnih metara, dok je 979 kvadratnih metara ozelenjeno travom. Zasađeno je 85 metara niskog i 36 sadnica visokog rastinja.

Radovi na uređenju parkova i dalje traju a očekuje se i postavljanje urbanog mobilijara, koji će biti prilagođen svim uzrastima i grupama korisnika. Postavljene su ukupno 23 klupe i 29 stubova parkovske rasvete.

Ovaj deo ulice Kralja Petra I čini pešačka staza, koja je dobro osvetljena, prometna i pristupačna za sve njene korisnike, što je čini bezbednim za stanovnike. Formirani parkovi po obodima dela ulice su prilagođeni korisnicima, ozelenjeni i opremljeni urbanim mobilijarom, čineći prostor atraktivnim.

“Raduje nas činjenica da su svi parkovi u funkciji i da već služe svrsi, o čemu svedoči svakodnevno prisustvo naših sugrađana na svakoj od ovih tačaka. Javne zelene površine, koje predstavljaju oaze naše opštine kao i mobilijar koji je instaliran u njima, jesu vlasništvo građana ovog grada. Verujemo da će shodno tome, upravo građani biti ti koji će insistirati na savesno korišćenje atrakcije koju pružaju ove lokacije” navodi se u saopštenju rukovodstva opštine Severna Mitrovica.

Comments

Pročitaj još