Stipendije za učenike i studente sa Kosova i Metohije

Foto: SPC

Zadužbina Sime A. Igumanova, čiji je glavni staratelj patrijarh srpski Porfirije, oglašava konkurs za dodelu stotinu godišnjih stipendija.

Pravo učešća na konkursu imaju učenici srednjih škola i studenti sa mestom prebivališta na području Kosova i Metohije. Iznos stipendije je 144.000 dinara, a biće isplaćena u 12 jednakih mesečnih rata u iznosu od po 12.000 dinara.

Kako je objavljeno na sajtu SPC, pravo na dodelu stipendije imaju učenici i studenti koji su upisali novu školsku/akademsku 2022/23. godinu. Prednost imaju kandidati iz višečlanih porodica, slabijeg materijalnog stanja, kao i porodica čiji članovi imaju trajno ili privremeno smanjene radne sposobnosti.

Uslovi za učešće na konkursu: državljanstvo Republike Srbije; prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosova i Metohije; pohađanje srednje škole ili više škole/fakulteta.

Uz prijavu potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju: izvode iz Matične knjige rođenih za podnosioca zahteva i članove njegove porodice; uverenje o prebivalištu na području Autonomne Pokrajine Kosova i Metohije za sve članove porodice; potvrdu o upisu školske/akademske 2022/23. godine; potvrdu o visini novčanih primanja podnosioca zahteva i članova njegovog domaćinstva.

Poželjno je da kandidat dostavi preporuku ustanove ili pojedinca upoznatog sa materijalnim položaja njegove porodice: parohijskog sveštenika, škole, Centra za socijalni rad. 

Učenik/student za dobijanje stipendije podnosi prijavu putem obrasca koji je u prilogu konkursa i dostavlja je sa potrebnom konkursnom dokumentacijom elektronskim putem na e-mail adresu: zaduzbinasigumanov@gmail.com. 

Razmatraće se isključivo prijave dostavljene na predviđenom obrascu sa priloženom dokumentacijom, a koje su pristigle zaključno sa danom 25.10.2022. godine. 

Stipendija se dodeljuje bez obaveze vraćanja, a biće isplaćivana preko bankarskog tekućeg računa zakonskog zastupnika učenika/studenta mlađeg od 18 godina, odnosno preko bankarskog tekućeg računa samog učenika/studenta starijeg od 18 godina. 

Odluka Komisije za dodelu stipendija biće javno objavljena na internet stranici SPC.

Comments

Pročitaj još