• Početna>
  • Vesti>

Ambasador EU na Kosovu povodom Svetskog dana deteta: Svoj deci pružiti mogućnost da neguju svoj identitet u multietničkom okruženju

Foto: Radio Mitrovica sever

Povodom Svetskog dana deteta, ambasador Evropske unije na Kosovu Tomaš Sunjog, izjavio je da sva deca, bez obzira na njihovu etničku pripadnost, rasu, pol, veru, potrebe i sposobnosti ili socijalno poreklo, treba da budu jednako tretirana i da je to posebno relevantno kada je u pitanju obrazovanje.

U saopštenju šefa Kancelarije EU u Prištini, navodi se da je kvalitetno obrazovanje dece sa posebnim potrebama i različitim sposobnostima, i dalje izazov za sve obrazovne sisteme koji imaju za cilj da pruže jednake mogućnosti svoj deci, uključujući i Kosovo.

„U skladu sa pozitivnim odredbama kosovskog Zakona o obrazovanju u opštinama, od ključne je važnosti da se nastavi sa izgradnjom inkluzivnog i nediskriminatornog obrazovnog sistema, čime bi se svoj deci pružila ista mogućnost da se razvijaju, neguju svoj identitet u multietničkom okruženju i postanu potpuno integrisani članovi društva“, stoji u saopštenju Sunjoga.

„Za žaljenje je što smo i dalje svedoci sistematske segregacije dece u nekim obrazovnim institucijama na Kosovu, što najviše pogađa decu iz zajednica kosovskih Roma, Aškalija i Egipćana“ dodaje ambasador EU u daljem tekstu.

U saopštenju se ističe da EU nastavlja da doprinosi razvoju inkluzivnog obrazovanja na Kosovu.

“Od 2007. do 2022. godine, EU je uložila više od 85 miliona evra u unapređenje kvaliteta osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, obrazovnu infrastrukturu, podršku obrazovanju dece iz nevećinskih zajednica, obuku nastavnika i stručno obrazovanje. Pored toga, između 2014. i 2021. godine, Kosovo je dobilo više od 12,5 miliona evra kroz ERASMUS+ program EU-a koji pruža mogućnosti mobilnosti i saradnje u visokom obrazovanju, obrazovanju odraslih, stručnom obrazovanju i obuci” naglasio je Sunjog.

Comments

Pročitaj još