Kosovska policija krenula sa sprovođenjem novih odluka Vlade Kosova u cilju suzbijanja pandemije

Generalni direktor Policije Kosova, Samedin Mehmeti je putem digitalne platforme održao zvanični sastanak sa zamenicima direktora, direktorima odeljenja, regionalnim direktorima i direktorima direkcija, kako bi razgovarali o realizaciji ciljeva i operativnom planiranju Kosovske policije u vezi sa novim odlukama vlade Kosova protiv širenja korona virusa.

Mehmeti je zatražio od nadređenih u policiji da preduzmu sve dosadašnje aktivnosti i mere prema odluci Vlade, u potpunoj koordinaciji sa svim nadležnim institucijama u oblasti zdravstva i drugih relevantnih ustanova, u skladu sa obavezama i zadacima prema planiranom planu.

Operativno planiranje ima za cilj saradnju i koordinaciju aktivnosti sa centralnim i lokalnim institucijama koje su nadležne za suzbijanje i sprečavanje rizika od virusa.

U cilju poštovanja mera zaštite, sprečavanja širenja pandemije u interesu javnog zdravlja, Kosovska policija je započela sa izvršavanjem konkretnih zadataka na celoj teritoriji Kosova, primenjujući kontrole saobraćaja, putnike u transportu, do tržnih centara, poslovnih prostora, graničnih prelaza itd. uključujući i izricanje kazni onima koji ne sprovode ove mere.

Kosovska policija, istovremeno apeluje na sve građane, institucije i preduzeća da poštuju najnovije odluke koje je donela vlada, da se pridržavaju pravila i poštuju mere protiv COVID-a, kako bi se smanjio broj obolelih i zaštitilo javno zdravlje, dok će u suprotnom biti izrečene kazne.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Foto: Kosovska policija

Comments