Hadžiu: Sudski Savet Kosova da preduzme mere protiv sudija na Severu koji štrajkuju

Ministarka pravde rekla je da je pre dolaska na konferenciju obaveštena o bojkotu srpskih sudija na Severu Kosova.

Rekla je da je neprihvatljivo da sudije bojkotuju svoj posao.

Hadžiju je rekla da je ovaj bojkot neprihvaljiv i da će se nakon konferencije sastati sa predsedavijućim Sudskog saveta radi rešavanja ovog problema.

„Sudski savet Kosova mora preduzeti mere u vezi sa štrajkom zbog činjenice da niko od sudija koji su plaćeni od naših poreza ne može da štrajkuje. Oni to ne mogu da učine i moraju da preduzmu mere zbog štrajka“, rekla je ona.

Izvopr: Koha(tekst izvorno preveo Kossev)

Comments