Budžet Opštine Zvečan i za 2022. duplo manji od realnih potreba, razlog i dalje nepodudaranje zvaničnog i stvarnog broja stanovnika

Prema okružnici budžeta za 2022. godinu, kosovsko Ministarstvo finansija je za opštinu Zvečan predvidelo budžet u iznosu od 2.315.189 evra, što je za nekoliko hiljada evra više u odnosu na budžet za tekuću godinu, saopšteno je na današnjoj 6. Redovnoj sednici Skupštine opštine Zvečan. To znači da resorno ministarstvo i dalje okružnicu bazira na podatku da ova opština broji 7.481 stanovnika, što nije realno stanje.

Prema podacima UNDP-a i OEBS-a na teritoriji Opštine Zvečan živi oko 17.500 stanovnika u samom naselju i 34 sela. Podaci Ministarstva unutrašnjih poslova kažu da je dosad izdato preko 9000 ličnih karata stanovnicima ove opštine. Samo u biračkom spisku evidentarano je 9.269 glasača. Nezvanične procene govore da je istina negde između, te da u ovoj opštini živi oko 12.000 ljudi, a za sve to vreme, Ministarstvo finansija uporno pravi okružnicu za 7.481 stanovnika.  Realne potrebe opštine,  prema projekciji budžeta koji je Opština dala, iznose  4.408.781, što je skoro duplo više u odnosu na raspoloživi iznos. Opština se svake godine obraća nadležnima da se ova nepravilnost ispravi, ali nije bilo nikakvih promena.

Odbornici su  danas ipak jednoglasno usvojili  predloženi okvir budžeta, uz ostavljanje mogućnosti da se na narednom zasedanju, eventualno upućivanje zahteva međunarodnim institucijama i nadležnima za promenu ovog podatka, stavi kao zasebna tačka dnevnog reda.

Prema ovom okviru, u narednoj godini, deo budžeta predviđen za plate i dnevnice koji odvlači najveći deo budžeta, biće uvećan. Sredstva za robe i usluge takođe  će biti blago povećana, dok  će deo budžeta namenjen kapitalnim investicijama biti nešto manji u odnosu na ovu godinu.

Među prioritetima u radu opštine u narednom periodu, naći će se jačanje ekonomije, zapošljavanje i poboljšanje socijalnih usluga , razvoj kulturnih i turističkih potencijala Zvečana itd.

Na današnjoj sednici  posebna Radna grupa koju je formirala Opština Zvečan, predstavila je  „Opštinski pravilnik o ostvarivanju dečjih prava“  , a odbornici će se o usvajanju izjasniti na sledećem zasedanju, najavljenom za jul mesec.

Na sednici je bilo reči i o  nedavnoj odluci prištinskih vlasti da ne dopusti raseljenima da uđu na teritoriju Kosova i Metohije, kako bi na Zadušnice obišli groblja. Predlog odbornika je da se SO Zvečan javno izjasni o tome, osudi taj čin i uputi zahtev da se takve situacije u budućnosti ne ponove.

Izvor i foto: Radio Kosovska Mitrovica

Comments