Upis u PU “Danica Jaramaz” do 30. juna

Upis za pripremno-predškolski program i celodnevni boravak u Predškolskoj ustanovi “Danica Jaramaz” u Kosovskoj Mitrovici počeo je od  5. maja i trajaće do 30. juna.

Pravo na upis za pripremno-predškolski program imaju deca rođena u periodu od 01.03.2015. do 28.02.2016. godine.

Za upis dece je potreban izvod iz matične knige rođenih (original ili overena kopija izvoda) i potvrda da je dete zdravo i redovno vakcinisano.

Za celodnevni boravak (jaslene i vaspitne grupe / deca uzrasta od 1 godine do polaska u predškolski program) neophodna je sledeća dokumentacija:

Zahtev za upis (može se preuzeti sa sajta PU “Danica Jaramaz” ili na portirnici ustanove); Ugovor o pružanju usluga ( takođe se može preuzeti sa sajta PU ili na portirnici ustanove); Izvod iz matične knige rođenih (original ili overena kopija izvoda); Potvrda da su roditelji ili stratelji u radnom odnosu; Potvrda da je dete zdravo ( ne starija od 7 dana) i redovno vakcinisano. 

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments