Tači traži intervenciju sudije zbog postupanja tužioca

Obrana nekadašnjeg glavnog komandanta tzv OVK i kosovskog predsednika Hašima Tačija zatražila je od sudije za prethodni postupak Specijalizovanih veća Kosova sa sedištem u Hagu, da naloži tužilaštvu da joj obelodanjuje svoje dokaze na način kako bi joj omogućio efikasan rad na sprovođenju svojih istraga i pripremama za suđenje.

U podnesku Tačijev branilac Dejvid Huper požalio se sudiji da tužilaštvo kontinuirano propušta da pri obelodanjivanju materijala, do sada u 12 tura, pruži kompletne materijale u vezi sa iskazima svedoka, kao i da ukaže na brojeve svedoka (pseudonime) za dokumenta i materijale koji se odnose na svedoke čiji je identitet uskraćen odbrani.

Advokat Huper smatra da je intervencija sudije u ovoj fazi postupka opravdana kako bi se, kako je naveo, “umanjio štetni uticaj prakse obelodanjivanja i propusta tužilaštva u sposobnosti odbrane da analizira dokaze, kreira planove istrage i raspoređuje resurse na najefikasniji i najefikasniji način”.

Konkretno, traži od sudije da naloži Specijalizovanom tužilaštvu da odbrani obelodani sve materijale i dokumenta na koje je uputio okrivljeni ili svedok u svojoj izjavi istovremeno sa obelodanjivanjem te izjave, pošto takav pristup tužilaštvo do sada nije imalo što odbrani otežava posao.

Kada je u pitanju optuženi, advokat Huper traži da mu se ti materijale dostave u roku od 14 dana, a u odnosu na svedoke u roku od 28 dana.

Traži i da tužilaštvo precizno označi brojeve svakog dokaznog predmeta navedenog u intervjuu optuženog ili svedoka, u okviru transkripta njihovog razgovora ili izjave u roku od četiri nedelje.

U istom roku traži da tužilaštvo, uz nalog sudije, obelodani sve audio i video zapise intervjua/iskaza optuženih ili iskaza svedoka, kao i one audio i video zapise koji se odnose na optuženog ili svedoke.

Tačijev branilac smatra da sudija treba da naloži tužiocu i da napiše brojeve (pseudonime) svedoka za sve materijale i dokumente koji se odnose tiču njih.

O ovom pitanju bilo je reči na poslednjoj statusnoj konferenciji u februaru ove godine, kada su se i advokati ostale trojice optuženih u ovom slučaju žalili na način na koji tužilaštvo obelodanjuje materijal.

Pored Tačija, optuženi su nekadašnji šefovi u tzv OVK Kadri Veselji, Jakup Krasnići i Redžep Seljimi.

Sva četvorica se terete za niz ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti, izvršenih na najmanje 40 lokacija, odnosno nelegalnih pritvora u kojima su ljudi neosnovano lišavani slobode, mučeni i ubijani, za koje im preti kazna doživotnog zatvora.

U optužnici se navodi da su krivična dela koja im se stavljaju na teret izvršena u periodu najkasnije od marta 1998. do septembra 1999. na više mesta na Kosovu, kao i u Kukešu i Cahanu, u severnoj Albaniji.

Prema navodima optužnice, ta dela su izvršili pripadnici OVK protiv stotina civila i lica koja nisu bili aktivni učesnici u neprijateljstvima.

U optužnici se navodi da Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići snose individualnu krivičnu odgovornost, prema razlicitim oblicima krivične odgovornosti, za krivična dela izvršena u kontekstu nemeđunarodnog oružanog sukoba na Kosovu, koja su bila deo raširenog i sistematskog napada na osobe za koje se sumnjalo da su bili protiv OVK.

Izvor: Tanjug

Comments