Novo rangiranje opština na Kosovu, po zonama, na osnovu pogoršane epidemiološke slike

Ministarstvo zdravlja napravilo je novo rangiranje opština prema oblastima na osnovu rezultata NIPHK, odnosno broja novih slučajeva COVID-19 na 100.000 stanovnika u vremenskom intervalu od sedam dana.

Od danas do 12. marta, u crvenoj zoni je 14 opština,
Zvečan, Severna Mitrovica, Priština, Kosovo Polje, Kamenica, Leposavići, Peć, Zubin Potok, Gnjilane, Obilić, Đakovica, Klokot, Južna Mitrovica i Lipljan.

U žutoj zoni su opštine Vučitrn, Podujevo, Uroševac, Dečan, Vitina, Orahovac, Gračanica, Prizren, Novobarda, Suva Reka, Kačanik, Štimlje i Istok.

U zelenoj zoni je od danas 11 opština, Srbica, Klina, Drenica, Dragaš, Junik, Mališevo, Mamuša, Štrpce, Djeneral janković, Parteš i Ranilug.

Ove nedelje Severna Mitrovica je prešla iz žute u crvenu zonu, Južna Mitrovica iz žute u crvenu a Leposavić takođe iz žute u crvenu zonu. Sve ostale opštine su se premestile za jednu ili dve zone u smislu pogoršanja epidemiološke situacije.

Iz Ministarstva podsećaju da je kategorizacija izvršena na osnovu sledećih parametara:

CRVENA ZONA: preko 150 slučajeva COVID-19 na 100.000 stanovnika u roku od 7 dana

ŽUTA ZONA: do 76-150 slučajeva COVID-19 na 100.000 stanovnika u roku od 7 dana

ZELENA ZONA: do 75 slučajeva COVID-19 na 100.000 stanovnika u roku od 7 dana.

Izvor RKM (saopštenje)

Comments