Odbijena sva četiri zahteva za status žrtve Saljiha Mustafe

Sudija za prethodni postupak Specijalizovanih veća Kosova sa sedištem u Hagu odbio je zahteve četiri osobe za status žrtve.

One su tvrdile da su žrtve nekadašnjeg komandanta OVK Saljiha Mustafe, optuženog za navodni ratni zločin u logoru selu Zlaš na Kosovu, u aprilu 1999. godine.

Ovu odluku sudija je doneo pošto je konsultovao Službu za zaštitu žrtava i svedoka, a koja je predložila odbijanje.

U odluci koja je objavljena na sajtu suda, navodi se da u pogledu osoba 01/05, 02/05 i 03/05 sudija primećuje da se krivična dela koja ta tri podnosioca opisuju odnose na događaje koji su se odigrali nekoliko godina posle vremenskog okvira krivičnih dela iz optužnice protiv Mustafe.

Takođe, sudija je naveo da se krivična dela odnose na mesto koje je “izvan geografskog okvira istih tih optužbi”, te da se čini da nemaju veze s optuženim.

Sudija pri tome konstatuje da prijave osoba sa pseudonimima 01/05, 02/05 i 03/05 nisu dopuštene. U pogledu prijave osobe 04/05, sudija za prethodni postupak je primetio da se pretrpljena šteta koju taj podnosilac navodi da je pretrpeo tiče dogadaja koji nemaju nikakve veze s optužbama, kao i da mu se čini da nijedan od navedenih događaja nema veze s optuženim.

Zbog toga je konstatovao da je i prijava osobe 04/05 nedopuštena.

Sudija je, međutim, zbog poverljivosti postupka prijavljivanja i zaštite privatnosti podnosilaca prijava naložio da se njihov identitet ne objavljuje javnosti.

Prema pravilima suda, da bi dobile status žrtava osobe čiji se identiteti vode pod pseudonimima, moraju da za to dobiju potvrdu sudije za prethodni postupak ili sudskog veća, na preporuku Službe za zaštitu svedoka Specijalizovanih veća Kosova u Hagu.

U postupku protiv Mustafe Specijalizovano tužilaštvo je najavilo da će iskaz dati 16 svedoka – petorica svedoka na čijim je izjavama utemeljena optužnica i još 11 svedoka, koji će prema najavama tužioca imati “podržavajuću ulogu”.

Mustafa je uhapšen 24. septembra i izručen Hagu gde se nalazi u pritvoru i čeka suđenje po optužnici koja ga tereti za pojedinačnu krivičnu odgovornost i krivičnu odgovornost kao pretpostavljeni starešina za zločine koje su od 1. do 19. aprila 1999. godine počinili određeni pripadnici OVK protiv lica zatočenih na imanju u Zlašu koje je služilo kao zatvor.

Mustafa je negirao krivicu po svim tačkama optužnice Specijalizovanog tužilaštva Kosova i najavio da će se, pored ostalog braniti alibijem.

Suđenje bi trebalo da mu počne na leto.

Izvort RTK2

Comments