Priština: Poštovanjem mera za sprečavanje pandemije Kovid-19 tokom predizborne kampanje

Ombudsman zadužen za nadgledanje izbornog procesa na Kosovu izražava zabrinutost zbog selektivne primene vladinih mera za sprečavanje pandemije KOVID-19, tokom predizborne kampanje za Opšte izbore 2021. godine.

U saopštenju se kaže da je ombudsman primetio da od početka predizborne kampanje političke stranke ne poštuju mere sprečavanja, dok s druge strane institucije koje su dužne da sprovode ove mere nisu reagovale. Ovo je dvostruki standard koji se ne može tolerisati i krši jednakost građana pred zakonom. Pored toga, ombudsman izražava zabrinutost zbog ugrožavanja života građana zbog nepoštovanja mera.

Ombudsman još jednom ponavlja obavezu svih institucija i političkih stranaka da poštuju mere za sprečavanje pandemije, istovremeno pozivajući nadležne organe da preduzmu konkretne mere za poštovanje ovih mera od strane političkih stranaka.

Na osnovu žalbi koje je primio od građana u vezi sa izbornim procesom, a koje se uglavnom odnose na verifikaciju prijava u inostranstvu, poteškoće u preuzimanju glasačkih listića sa veb stranice Centralne Izborne Komisije (CIK), neuključivanje građana u birački spisak, kao i neprihvatanje žalbi od strane Izbornog Panela za Žalbe i Predstavke (IPŽP) putem elektronske pošte. Poseban zahtev birača u inostranstvu bila je mogućnost produženja roka za prijem glasačkih listića poslatih poštom. U vezi sa ovim žalbama, on je pozvao CIK da ih razmotri tako da niko ne bude lišen prava glasa, navodi se u saopštenju ombudsmana zaduženog za nadgledanje izbornog procesa.

Izvor: TV Most

Comments