Nove mere kosovske vlade

Kosovsko Ministarstvo zdravlja je u saradnji sa kosovskom vladom donelo nove antikovid mere.

Strani državljani koji ulaze na Kosovo, uključujući one sa dozvolama za privremeni ili stalni boravak na Kosovu, koji dolaze iz visoko rizičnih zemalja prema, moraju da imaju negativan PCR test za Kovid-19 ne kasniji od 72 časa.

Organizovanje rada javnih ustanova i privatnih organizacija

Javne ustanove i privatne organizacije/poslovanja su, bez izuzetka, dužni da svakodnevno prate zdravstveno stanje osoblja u skladu sa „Priručnikom za zaštitu od širenja Covid-19”, uključujući obavezno merenje temperature za sve prilikom ulaska u objekte.

Javne i privatne ustanove su dužne da na pristupačnim mestima na ulazu u objekat drže dezinfekciona sredstva za ruke i maske za lice, koja mogu da koriste zaposleni u ustanovama i posetioci.

Organizacija obrazovnog procesa

Obrazovni proces u preduniverzitetskim ustanovama, javnim i privatnim, za drugo polugodište počinje 18. januara 2021. godine i organizuje se u skladu sa planom Ministarstva obrazovanja i nauke.

Organizacija opštinskih štabova za vanredne situacije i opštinskih zdravstvenih službi

Od opština se zahteva da imaju u potpunosti aktiviran opštinski štab za vanredne situacije kako bi nadgledale sprovođenje mera, zdravstveno stanje građana zaraženih sa Kovid-19 i drugim pitanjima, kao i da se koordiniraju sa odgovarajućim centralnim nivoom.

Opštinski štab za vanredne situacije, zdravstvene direkcije i GCPM-i su dužni da nadgledaju i pružaju potrebne zdravstvene usluge u trajanju od najmanje 2 nedelje za osobe zaražene sa Covid-19.

Opštine su dužne da pružaju kućne zdravstvene usluge za sve hronične bolesnike i za osobe starije od 65 godina.

Od opština se zahteva da, u saradnji sa Policijom Kosova, obezbede tehničke medicinske timove za obavljanje rutinske kontrole stranih i domaćih građana koji ulaze na Kosovo.

Mere za osobe starije od 65 godina

Osobama starijim od 65 godina dozvoljeno je da izlaze iz kuće samo tokom rasporeda od 6.00 do 10.00 i od 16.00 do 19.00, dok van ovog vremena mogu izlaziti samo za hitne i zdravstvene potrebe dokazujući to, nadležnom kontrolnom organu, dokumentom koji odgovara potrebi izlaska van ovog rasporeda.

Mere za javne aktivnosti

U zatvorenim prostorima je zabranjeno okupljanje građana u broju većem od 30 ljudi, dok je na javnim trgovima, parkovima, javnim mestima, zimskim rekreacionim centrima i slično, dozvoljeno da se okupi do 50 ljudi, osim u slučajevima dozvoljenim ovom Odlukom.

Seminari i radionice svih javnih i privatnih ustanova se mogu organizovati prema uputstvu za zaštitu od širenja Covid-19 i u skladu sa tačkom 24. ove Odluke.

Zabranjeno je organizovanje svadbi i porodičnih zabava.

Verske ceremonije i aktivnosti su zabranjene, osim uz učešće uže porodice.

Izuzeci od gornje tačke 28. su posebne verske ceremonije koje se organizuju uz posebnu dozvolu Ministarstva zdravlja na osnovu preporuka NIJZ-a.

Mere po opštinama

Sve opštine se kategorišu u tri grupe na osnovu stepena rizika od širenja zaraze:

Opštine sa niskim rizikom – do 75 zaraženih osoba na 100.000 stanovnika u jednoj nedelji (kategorišu se zelenom bojom),

Opštine sa srednjim rizikom – od 76-150 zaraženih osoba na 100.000 stanovnika u jednoj nedelji (kategorišu se žutom bojom),

Opštine sa visokim rizikom – više 150 zaraženih osoba na 100.000 stanovnika u jednoj nedelji (kategorišu se crvenom bojom).

Mere za opštine sa niskim rizikom (do 75 zaraženih osoba na 100.000 stanovnika u nedelji):

Privrednim subjektima je dozvoljeno da rade od 5.00 do 22.00,

Trgovačkim centrima je dozvoljeno da rade od 5.00 do 22.00,

Uslugama hotelijerstva i gastronomije se dozvoljava da rade od 5.00 do 22.00, a nakon 22.00 časa rade uslugom „za poneti” i „dostava po narudžbini”,

Javnom prevozu je dozvoljeno da radi koristeći do 50% kapaciteta, poštujući „Priručnik za zaštitu od širenja Covid-19”,

Taksistima je dozvoljeno da rade sa po 1 putnikom pozadi ili do tri (3) ukoliko su članovi porodice, poštujući „Priručnik za zaštitu od širenja Covid-19”,

Podređenim ustanovama MKOS-a i opštinama (poput pozorišta, biblioteka, filharmonije, galerija, ansambala, baleta, bioskopa, omladinskih centara, muzeja, kulturnih centara sa grupama i slično), je dozvoljeno da rade do 22:00 koristeći do 40% prostora/površina odgovarajućih objekata za sve aktivnosti (kako u izvođenju tako i u vežbama), poštujući „Priručnik za zaštitu od širenja Covid-19”,

Mere za opštine sa srednjim rizikom (od 76 do 150 zaraženih osoba na 100.000 stanovnika u nedelji):

Privrednim subjektima je dozvoljeno da rade od 5.00 do 22.00.

Trgovačkim centrima je dozvoljeno da rade od 5.00 do 22.00.

Uslugama hotelijerstva i gastronomije se dozvoljava da rade od 5.00 do 22.00 časa, a nakon 22.00 časa rade uslugom „za poneti” i „dostava po narudžbini”.

Taksistima mogu da rade sa jednim (1) putnikom pozadi ili tri (3) ukoliko su članovi porodice, poštujući „Priručnik o zaštiti od širenja Covid-19”;

Podređenim ustanovama MKOS-a i opštinama (poput pozorišta, biblioteka, filharmonije, galerija, ansambala, baleta, bioskopa, omladinskih centara, muzeja, kulturnih centara sa grupama i slično), je dozvoljeno da rade do 22:00 koristeći do 40% prostora/površina odgovarajućih objekata za sve aktivnosti (kako u izvođenju tako i u vežbama), poštujući „Priručnik za zaštitu od širenja Covid-19”,

Mere za opštine sa visokim rizikom (vise od 150 zaraženih osoba na 100.000 stanovnika u nedelji):

Građanima je zabranjeno kretanje van domova/stanova od 21.30 do 5.00, osim za hitne i zdravstvene potrebe koje su uredno dokumentovane, izuzimajući iz ove mere zdravstveno osoblje, osoblje obezbeđenja, pravosuđa i slično;

Ulaz i izlaz građana i vozila na teritoriji dotične opštine je zabranjen od 21.30 do 5.00, izuzev: zdravstvenom osoblju, osoblju obezbeđenja, pravosuđa i slično, građanima za medicinske potrebe, proizvodnju, snabdevanje i prodaju osnovne robe (hrana, lekovi za ljude i životinje i živina), privrednim subjektima i prevoz robe/usluga, kako bi se obezbedilo funkcionisanje lanca snabdevanja, građevinskim kompanijama, subjektima koji izvode javne radove.

Privrednim subjektima je dozvoljen rad od 5.00 do 21.00.

Trgovačkim centrima je dozvoljeno da rade od 5.00 do 21.00.

Uslugama hotelijerstva i gastronomije se dozvoljava da rade od 5.00 do 21.00, a nakon 21.00 časa rade samo uslugom „dostava po narudžbini”.

Taksistima mogu da rade sa jednim (1) putnikom pozadi ili tri (3) ukoliko su članovi porodice, poštujući „Priručnik o zaštiti od širenja Covid-19”;

Podređenim ustanovama MKOS-a i opštinama (poput pozorišta, biblioteka, filharmonije, galerija, ansambala, baleta, bioskopa, omladinskih centara, muzeja, kulturnih centara sa grupama i slično), je dozvoljeno da rade do 22:00 koristeći do 40% prostora/površina odgovarajućih objekata za sve aktivnosti (kako u izvođenju tako i u vežbama), poštujući „Priručnik za zaštitu od širenja Covid-19”,

Policija Kosova i nadležni inspektorati su dužni da nadgledaju sprovođenje mera i drugih odluka u sprovođenju Zakona br. 07/L-006 o sprečavanju i borbi protiv pandemije na teritoriji Republike Kosovo.

Za prekršioce mera, nadležni organi su dužni da izreknu kaznene mere prema Zakonu br. 07/L-006 o sprečavanju i borbi protiv pandemije Covid-19 na Kosovu i drugim važećim zakonima.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments