Kosovska vlada uvela nove mere: U crvenoj zoni dozvoljeno kretanje do 20:00, produženo radno vreme kafića

Kosovska vlada odlučila je večeras da uvede novi set mera u borbi protiv pandemije koronavirusa. Podela opština po zonama i dalje ostaje ali su promenjena vremenska ograničenja. Građani u crvenoj zoni imaće mogućnost da borave van svojih kuća sat vremena duže – do 20:00, dok će prodavnice, kafići i drugi poslovni objekti u opštinama u ovoj, kao i u zelenoj i žutoj zoni sada raditi do 8 uveče. Odluka stupa na snagu sutra u 05:00 i važi do donošenja nove.

Mere za opštine sa malim rizikom prenošenja infekcije:

U zelenoj zoni nalaze se opštine sa malim rizikom prenošenja infekcije, tj opštine u kojima je do 75 stanovnika na 100.000 inficirano.

U ovim opštinama sa stupanjem odluke na snagu, ekonomski operatori moći će da rade od 05.00 do 20:00. Isto važi i za tržne centre kao i za i ugostiteljske objekte.

Posle 20:00 ovi objekti će moći da pružaju usluge dostave.

Prevoznici će smeti da rade samo sa 50 odsto kapaciteta i uz poštovanje Priručnika za zaštitu od širenja koronavirusa.

Taksistima je dozvoljeno da prevoze samo jednog putnika na zadnjoj klupi, a najviše tri, ukoliko su u pitanju članovi iste porodice.

Pozorišta, bibilioteke, galerije, balet, bioskopi, omladinski centri, muzeji, kulturni centri i slične ustanove moći će da rade takođe do 20:00, a sa 30 odsto kapaciteta.

Dozvoljene su sportske aktivnosti u zatvorenim prostorijama i na otvorenom.

Tokom treninga u zatvorenim prostorijama moći će da boravi 20 ljudi, a tokom takmičenja 50.

Dozvoljen je rad teretana i bazena za individualne rekreativne aktivnosti, ali sa 40 odsto iskorišćenog kapaciteta.

Iste mere primenjivaće se i za opštine koje su u žutoj zoni, tj opštine u kojima je nedeljni broj inficiranih između 76 i 150 na 100.000 stanovnika.

Jedina razlika je u tome što se svim javnim i privatnim institucijama u ovim opštinama savetuje da umanje broj radnika u kancelarijama u skladu sa priručnikom za zaštitu od koronavirusa.

Mere za opštine sa visokim rizikom prenošenja infekcije:

U crvenoj zoni nalaze se opštine sa visokim rizikom prenošenja infekcije, tj opštine u kojima je preko 150 stanovnika inficirano na 100.000. na nedeljnom nivou.

Sa stupanjem nove odluke kosovske vlade, građanima opština u crvenoj zoni biće dozvoljeno kretanje od 05:00 do 20:00, osim za hitne i zdravstvene potrebe.

Odluka se ne odnosi na organe bezbednosti i pravde i ekonomske operatore koji poseduju posebne dozvole.

Građanima je takođe zabranjeno da napuštaju ili ulaze u opštine koje su u crvenoj zoni u periodu od 20:00 do 05:00.

Ova mera se ne odnosi na zdravstveno osoblje, organe bezbednosti, pravde i slično. Odluka se ne odnosi i na građane u slučaju postojanja medicinskih potreba, na sektor proizvodnje, snabdevanja i prodaje osnovnih namirnica – hrane, lekova itd.

Izuzeti su i ekonomski operatori s ciljem obezeđenja funkcionisanja lanca snabdevanja, građevinske kompanije i kompanije koje izvode javne radove.

Kao i u ostalim zonama, i za opštine u crvenoj je dozvoljen rad ekonomskih operatora, tržnih centara i ugostiteljskih objekata do osam uveče, osim za usluge za poneti.

Svim javnim i privatnim institucijama u ovim opštinama savetuje se da umanje broj radnika u kancelarijama u skladu sa priručnikom za zaštitu od koronavirusa.

Mere koje se odnose na javni prevoz, taksi prevoz, biblioteke, bioskope i slične objekte iste su kao i za zelenu i žutu zonu. Isto važi i za sportske aktivnosti, rad teretana i bazena.

Izvor Kossev

Comments