Ministarstvo za zajednice i povratak: Podeljena ogrevna drva najugroženijim porodicama

Ministarstvo za zajednice i povratak je finansiralo i uspešno realizovalo nabavku i raspodelu 250m3 ogrevnog drveta. Korisnici ove pomoći bile su 83 najugroženije porodice sa ukupno 239 svojih članova iz opštine Uroševac, Štrpce, Prizren, Obilić, Vučitrn, Istok, Klina i Peć. Porodice koje su, u saradnji sa opštinskim kancelarijama za povratak i zajednice i predstavnicima nevećinskih zajednica, bile odabrane za pomoć u ogrevnom drvetu su porodice interno raseljenih lica, ugrožena staračka domaćinstva, mnogočlane porodice, povratnici i pripadinici nevećinskih zajednica koji žive u izolovanim sredinama.

Ministarstvo za zajednice i povratak je, u saradnji sa Kancelarijom Evropske unije na Kosovu i partnerskom Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), nedavno sprovelo akciju raspodele drva za ogrev povratnicima kojima su u 2020.godini bile izgrađene kuće. Ubrzo nakon ove uspešno sprovedene akcije, na adresu ministarstva od pojedinih lokalnih uprava, raseljenih lica i socijalno ugroženih porodica su pristigli mnogobrojni novi zahtevi za dodelu ogrevnog na koje je ministarstvo pozitivno odgovorilo.

Samostalno ili u saradnji sa partnerima iz Kancelarije Evropske unije na Kosovu, Ministarstvo za zajednice i povratak je od početka zime pomoglo 178 porodica sa ukupno 725 m3 ogrevnog drveta.

Izvor RKM/Saopštenje

Comments