Aktivnosti Regionalne sigurne kuće u “16 dana aktivizma”: Prijavi nasilje, budi sigurna

U okviru kampanje “16 dana aktivizma” Regionalna sigurna kuća u Zubinom Potoku organizovala je postavljanje prigodnih bilborda u severnom delu Kosovske Mitrovice, kao i nekoliko tematski prikladnih radionica.

Bilbordi, na kojima je istaknut broj telefona Sigurne kuće, postavljeni su na ulazu u severni deo Mitrovice iz pravca Zvečana, kao i u blizini Tehničke škole “Mihailo Petrović Alas”.

Broj telefona Sigurne kuće, koji je dostupan svim ženama, potencijalnim i žrtvama porodičnog nasilja, 24 sata dnevno je: 028 478 388. Na ovaj broj se može prijaviti porodično nasilje, ali se mogu dobiti i neophodne informacije, bilo pravne ili psihološke prirode. 

Takođe, sve žene, potencijalne i žrtve porodičnog nasilja, mogu se raspitati o načinu rada i funkcionisanja Sigurne kuće, kao i o bilo čemu što im je u datom trenutku značajno za sam proces formiranja plana i strategije o napuštanju nasilnika.

Još jedna od aktivnosti u okviru narandžaste kampanje je dvodnevna radionica, koja je održana sa radnicama Sigurne kuće na temu “Rodno zasnovano i porodično nasilje – Međuinstitucijalna saradnja i standardni operativni postupci za zaštitu od nasilja u porodici”. Radionicu je vodila Gordana Radovanović, doktorka pedijatar, edukovani trener za porodično nasilje i član Koordinacionog mehanizma za zaštitu od porodičnog nasilja opštine Severna Mitrovica.

Aktivistkinje regionalne Sigurne kuće u Zubinom Potoku, na čelu sa šeficom opštinske administracije, Adrijanom Hodžić, sprovele su 25. novembra, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i uličnu akciju u severnom delu Mitrovice, gde su građanima i građankama delile flajere na kojima je ispisan broj telefona Sigurne kuće.

Sve aktivnosti su podržane od strane UN Women na Kosovu.

Sigurna kuća i u uslovima pandemije funkcioniše punim kapacitetom.

Adrijana Hodžić, koja je na čelu Regionalne sigurne kuće, a koja je inače i glavni inicijator za izgradnju iste, apeluje na sve žene žrtve porodičnog nasilja da ga prijave, uz poruku: “Prijavi nasilje, budi sigurna!”

Podsetimo, Sigurna kuća u Zubinom Potoku počela je sa radom 29. juna ove godine. Regionalnog je karaktera i prva je na području severa Kosova. 

“16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” je globalna, svetska kampanja koju obeležavaju organizacije u preko 100 država sveta. Kampanja počinje 25. novembra (Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama), a završava se 10. decembra (Međunarodnim danom ljudskih prava), simbolično povezujući problem nasilja nad ženama sa ljudskim pravima.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Foto: Regionalna sigurna kuća

Comments