Koha: Sporazum sa manastirom Dečani, put će se koristiti samo za lokalni saobraćaj

Put u delu koji prolazi pored manastira Visoki Dečani koji vodi do Plava, neće imati status međunarodnog puta, već će biti ograničen samo na lokalni saobraćaj, prenosi Koha.

Prema Crnoj Gori će se međunarodni saobraćaj odvijati samo obilaznicom koja će biti izgrađena, zaobilazeći tako imovinu koju je Kosovo već priznalo manastiru.

Te informacije se nalaze u dokumentu u koji je Koha imala uvid, a koji je italijanski Kfor dogovorio sa vlastima manastira, sa čim su se složile centralne i lokalne vlasti Kosova u opštini Dečani.

Napredak u realizaciji radova opisan je u drugoj tački, od ukupno pet, u ovom dokumentu.

Konačno stanje ovog procesa zasnovanog na postignućima je:

-izgradnja obilaznice, kao međunarodnog puta i glavne kopnene veze između Dečana i Plava (delovi A, B i C, u aneksu);

– rehabilitacija / asfaltiranje puta u pravcu Gušavca i puta ka manastiru do njihovih postojećih staza, širine ne veće od šest metara, kao lokalni put ograničen na lokalni saobraćaj, uključujući kretanje robe i životinja neophodnih za stanovnike i porodice koja koriste planine doline Dečana;

– zamena mosta Kfora stalnom konstrukcijom na Zelenom putu;

– prema putu za manastir postavljanje policajaca koji se protežu od “K1” do Manastira (aneks C);

– postavljanje stubova i semafora kojima upravlja Kfor zapadno od manastirskog puta, između manastirskog zida i raskrsnice između manastirskog puta i Zelene linije, kao u Aneksu C. Posebno, pešaci, biciklisti i saobraćaj “mogu slobodno da se kreću putem manastira i dalje ulicom Rino Zaad”.

Dokument zahteva da put do Gušafca prolazi kroz tok mineralne vode. Međutim, njegovo asfaltiranje neće biti moguće bez dozvole Ministarstva životne sredine.

Na osnovu treće tačke, dodaje se, sanacija puteva i obilaznica vršiće se sinhronizovano, na osnovu preokreta tačaka definisanih u aneksu priloženom uz dokument.

Kao aneksi su priložene mape u kojima su opisani putevi i drugi radovi koji će se izvoditi oko i unutar Posebnog zaštićenog područja manastira Visoki Dečani.

Posle međunarodnog pritiska, u avgustu ove godine, vlasti na Kosovu dogovorile su se da obustave radove na putu R108, koji prelazi preko dela područja u blizini manastira, podseća Koha. 

Izvor: Kosovo Online/Koha ditore

Foto: Tanjug

Comments