“Dogovorena rehabilitacija puteva u opštini Dečani u skladu sa ZSZZ”

Savet za sprovođenje i nadgledanje usvojio je aranžman o rehabilitaciji puteva u opštini Dečani u saglasnosti sa  relvantnim zakonom Kosova br. 03/L-039 o specijalnim zaštićenim zonama (SZZ) od 15-og juna 2008. godine, saopštila je Kancelarije Evropske unije na Kosovu.

Ovaj aranžman uključuje sinhroni razvoj medjunarodnog obilaznog puta izvan granica SZZ i lokalnog puta unutar SZZ. Sam aranžman ima za cilj podsticanje odnosa među zajednicama, kroz zaštitu verskog kulturnog nasleđa i jačanje ekonomskog razvoja u opštini Dečani, kao i samog regiona.

Ovaj aranžman su omogućili italijanski Ambasador na Kosovu Nikola Orlando uz podršku i ekspertizu komandanta KFOR-a general-majora Mikele Risija.

Članovi SSN-a ce pratiti primenu aranžmana uz podrsku KFOR-a koji će delovati u okviru svog mandata.​

Sastanak Saveta za sprovođenje i nadgledanje (SSN) održan je 9. novembra u Prištini.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Foto: Tviter/ Sava Janjić

Comments