Žrtve mogu da se prijave za učešće u sudskom postupku protiv Tačija, Veseljija, Seljimija i Krasnićija

Po objavljivanju potvrđene optužnice protiv Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija, iz Specijalizovanih veća su saopštili i da se žrtve krivičnih dela iz optužnice mogu prijaviti za učešće u budućem sudskom postupku.

Kako se navodi u saopštenju iz Haga, lica koja pokažu da su pretpela štetu, fizičku, duševnu ili materijalnu, kao direktnu posledicu krivičnih dela navedenih u potvrđenoj optužnici, mogu da se prijave da učestvuju u postupku.

Predsednica Specijalnog suda za Kosovo, Ekaterina Trendafilova, poručila je da je „glas žrtava neophodan radi ostvarivanja pravde“.

„Posredstvom svog zastupnika, žrtve koje učestvuju u postupku mogu da ostvare prava koja su im data prema našim merodavnim propisima i da se postaraju da se njihov glas čuje pred nadležnim sudijama“, kazala je.

Iz SVK-a dodaju da će žrtve koje učestvuju u postupcima grupisati u jednu ili više grupa, te da će svaka od tih grupa učestvovati u postupku posredstvom advokata koji ima ulogu zastupnika žrtava a koji će ih redovno obaveštavati o odvijanju postupka.

„Zastupnik žrtava će tražiti da čuje stavove žrtava, saslušati njihove probleme i izneti ih pred nadležne sudije. Žrtve koje učestvuju u postupcima pred Specijalizovanim većima imaju određena prava, uključujući pravo da budu obaveštene, da im se prizna status žrtve, kao i da dobiju naknadu štete”, navodi se u saopštenju.

Sekretarka Specijalizovanih veća, Fidelma Donlon navodi da je učešće žrtava u postupku ključna odlika ovih veća.

„Učešće žrtava u postupku je ključna odlika naše ustanove. Po sprovođenju aktivne kampanje u okviru programa za komunikaciju i približavanje javnosti u raznim sredinama na Kosovu i u Srbiji sa ciljem da se javnost informiše o pravima žrtava pred Specijalizovanim većima, mi sada ulazimo u sledeću fazu postupka. Služba za učešće žrtava je spremna da na svaki način pomogne u procesu prijavljivanja žrtava“, pojasnila je Donlon.

Specijalizovani tužilac, Džek Smit, rekao se ne sme izgubiti iz vida patnja žrtava, te da im učešće u postupku može uliti snagu.

„Krivična dela u optužnici koju je podnela moja služba su teška dela i starajući se o tome da se pravda zadovolji, ne smemo izgubiti iz vida patnju žrtava. Učešće u postupku može žrtvama uliti snagu i obezbediti da se čuje njihov glas“, istakao je Smit.

Detaljnije informacije o učešću žrtava u postupku, kao i uputstvo o podnošenju prijave dostupne su na sajtu Specijalizovanih veća.

Izvor Kossev

Comments