Uručeni paketi pomoći socijalno ugroženim porodicama

Nemačka organizacija Help i predstavnici opštine Severna Mitrovica uručili su pakete pomoći socijalno ugroženim porodicama sa područja ove opštine.

Glavna izvršna službenica opštinske administracije Severna Mitrovica Adrijana Hodžić je pozvala sve potencijalne donatore da nastave sa ovakvim aktivnostima, jer to je jedan od konkretnih načina da pokažemo zajedničku zabrinutost i odgovornost, ali i brigu prema socijalno najugroženijim kategorijama našeg društva.

Izvor: RKM/Saopštenje

Comments