Kosovska policija krši Zakon o upotrebi jezika

Neprevođenjem izveštaja na srpski i odgovora upućenih novinarima samo na albanskom, Kosovska policija krši Zakon o upotrebi jezika, saopšteno je iz Kancelarije poverenika za jezike.

Na više žalbi RTV Kim ali i predstavnika drugih medija da iz Kosovske policije ne stižu saopštenja na srpskom, a odgovori portparola Bakija Keljanija samo na albanskom jeziku, reagovala je Kancelarija poverenika za jezike.

“Od predstavnika službe za informisanje dobili smo odgovor da nedostatak srpskog jezika u komunikaciji sa medijima dolazi kao rezultat nedostatka prevodioca ili službenika koji dobro poznaje srpski jezik, a prevodioci iz prevodilačke službe dostupni su samo u radno vreme od 8h-16h, dok služba za informisanje radi u dve smene kao i tokom vikenda”, stoji u odgovoru Kancelarije poverenika RTV Kim.

Međutim, dodaje se da je predstavnicima službe za informisanje Kosovske policije preneto, da bez obzira na poteškoće i izazove sa kojima se suočavaju, komunikaciju sa medijima moraju odvijati na oba službena jezika.

Pa se s tim u vezi zaključuje se da je Kosovska policija prekršila Zakon br. 02 / L-37 o upotrebi jezika, odnosno članove 2, 3 i 4, prema kojima su albanski i srpski jezik i njihova pisma službeni jezici na Kosovu i imaju jednak status u kosovskim institucijama.

Iz Kancelarije se naglašava da je zakonska obaveza kosovskih institucija da službenu evidenciju i dokumenta vode i izdaju istovremeno na oba službena jezika.

Istovremeno, policiji su upućene preporuke u kojima se traži da hitno preduzmu odgovarajuće mere:

• Kosovska policija mora hitno preduzeti potrebne mere za potpuno sprovođenje Zakona br. 02/L-37 o upotrebi jezika, radi regulisanja pitanja upotrebe službenih jezika i realizaciju jezičkih prava;

• mora da obezbedi svu javnu dokumentaciju na srpskom jeziku, informacije i uputstva koja su objavljena na albanskom jeziku istovremeno objavljivati na oba službena jezika;

• grupnu komunikaciju sa medijima odvijati istovremeno na službenim jezicima;

• odgovore na zahteve slati na službenom jeziku koji koristi podnosilac zahteva;

• Imajući u vidu prirodu posla i potrebu za istovremenim slanjem informacija, potrebno je da služba za informisanje angažuje službenika kome je srpski maternji ili jezik obrazovanja ili prevodioce koji će odgovarati samo na potrebe ove kancelarije.

Iskreno se nadamo da će služba za informisanje ozbiljno uzeti u obzir preporuke gde će na taj način olakšati komunikaciju sa medijima iz drugih zajednica, a Kancelarija poverenika za jezike će nastaviti da nadgleda sprovođenje istih.

Zahvaljujemo Vam se na ukazanom poverenju i ukoliko imate bilo kakve nedoumice ili dodatna pitanja u vezi sa ovim slučajem, slobodno nam se obratite.

Kako saznaje RTV Kim, osim policiji, Kancelarija poverenika za jezike uputila je preporuke i brojnim drugim ministarstvima i agencijama na Kosovu u kojima ih podseća na njihove zakonske obaveze.

Izvor: RTV Kim

Foto: Ilustracija

Comments