Evropska komisija donirala 50 miliona evra pomoći Kosovu

Evropska komisija donirala je u ime EU 50 miliona evra za program makro finansijske pomoći (MFP) Kosovu.

U saopštenju se navodi da je makro finansijska pomoć deo šireg angažovanja EU sa zemljama u susedstvu i proširenju, a kao vanredna reakcija EU na krizu.

“Sredstva od MFP stavljena su na raspolaganje u vidu dugoročnih zajmova po veoma pogodnim uslovima. Sredstva od MFP doprineće unapređenju makroekonomske stabilnosti i stvaranju prostora za dodelu resursa u cilju smanjenja teških negativnih socio-ekonomskih posledica pandemije koronavirusa”.

Napominje se da je komisija u ime EU 30.07.2020. godine potpisala Memorandum o razumevanju (MoR) sa Kosovom koji vredi do 100 miliona evra, podeljeno na dve jednake rate od po 50 miliona evra.

“Memorandumom o razumevanju je usaglašeno devet uslova praktične politike za prijem druge tranše pomoći, tj. mere bi trebalo da se tiču javnih finansija i finansijske stabilnosti, nezaposlenosti mladih, dobrog upravljanja i borbe protiv korupcije”, navodi se u saopštenju Evropske unije dostavljenom medijima.

Dodaje se da će ispunjenje mera praktične politike biti ocenjeno pre isplate druge rate u prvoj polovini 2021. godine, u zavisnosti od toga koliko brzo Kosovo primeni usaglašene mere praktične politike.

Izvor RTV KIM

Comments