EK traži od Prištine da nastavi svoj angažman u dijalogu sa Srbijom

Kosovo je postiglo ograničen napredak u reformama vezanim za EU, uglavnom zbog nestabilne političke situacije, sa vanrednim izborima i dve promene vlade, i potrebom da se reši pandemija, navedeno je u Izveštaju o napretku Evropske komisije (EK), koji bi danas trebalo da bude odobren u Briselu.

Ovog puta, prema navodima Reporterija, Komisija je dala ozbiljne primedbe kosovskom parlamentu, tvrdeći da „u periodu obuhvaćenom ovim izveštajem nije poboljšala svoje ukupne performanse kao forum za konstruktivan politički dijalog“.

Što se tiče izbornog procesa, on se generalno ocenjuje kao transparentan i dobro vođen, iako je bilo slabosti u procesu prebrojavanja glasačkih listića.

Još jednom se pominje da je među srpskom zajednicom bilo zastrašivanja kandidata koji nisu sa Srpske liste.

Situacija na severu Kosova ocenjuje se kao “izazovna”, posebno u pogledu organizovanog kriminala, korupcije i uslova za slobodu izražavanja.

U većini oblasti procenjuje se da je Kosovo postiglo samo ograničeni napredak, kako u javnoj upravi, tako i u pravosuđu. Procenjuje se da je pravosuđe i dalje osetljivo na nepotreban politički uticaj.

Što se tiče organizovanog kriminala i korupcije, kaže se da je Kosovo „u ranoj fazi“ u ovoj oblasti, mada se pominje da su vlasti preduzele neke mere u vezi s tim.

U ovom izveštaju od Kosova se takođe zahteva da nastavi svoj angažman u dijalogu sa Srbijom u pravcu postizanja sveobuhvatnog sporazuma, koji bi zatim omogućio napredak na evropskom putu.

Izvor: Kosovo Online/Reporteri.net

Foto: Gazeta Ekspress

Comments