SO Severna Mitrovica usvojila budžet za 2021. godinu

Skupština opštine Severna Mitrovica je na današnjem zasedanju usvojila opštinski budžet za 2021. godinu, saopšteno je iz opštine Severna Mitrovica.

Budžet za narednu godinu je umanjen za skoro 1.3 miliona evra a ovo smanjenje se najviše odražava u kategoriji plata i dnevnica.

Ukupan budžet koji će opština Severna Mitrovica imati na raspolaganju za narednu godinu jeste 4.996.273 evra.

Budžet je podeljen po kategorijama, a za kapitalne rashode namenjena je suma u visini od 1.377.707 evra. Za kategoriju komunalija izdvojeno je 46.000 evra, za kategoriju roba i usluga 512.761 evra, dok je za kategoriju plata i dnevnica izdvojeno 2.897.805 evra.

Glavna izvršna službenica opštinske administracije Severna Mitrovica Adrijana Hodžić

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments