Koha: EU podržava “mini Šengen” kao inicijativu koja pomaže regionalnu saradnju

Evropska unija podržava svaku inicijativu čiji je cilj jačanje regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu, a ako je to ideja onoga što se naziva “mini-Šengen“, onda je i EU podržava, piše Koha.

U tekstu Augustina Paljokaja se navodi, da EU podseća da je regionalna saradnja između zemalja regiona, osim što je u interesu tih zemalja, takođe obaveza procesa stabilizacije i pridruživanja.

Ono što neke diplomate EU smatraju problematičnim jeste oznaka „mini-Šengen“, jer ako uzmete šengensko područje kao primer u EU, postoje mnoge razlike u pristupu.

Šengen u EU je prostor za slobodno kretanje ljudi, bez zaustavljanja na granicama. Postoje čak i države unutar EU koje nisu u Šengenu.

Neki još nisu prihvaćeni, poput Hrvatske, Rumunije i Bugarske, a neki nisu, poput Irske i donedavnog članstva u EU, Ujedinjenog Kraljevstva.

Postoje i zemlje koje nisu članice EU, a nalaze se u Šengenu, poput Švajcarske, Norveške i Islanda.

Sloboda kretanja roba, koju su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Albanije Edi Rama u EU često isticali kao cilj „mini-Šengena“, kroz jedinstveno tržište EU.

Postoje i diplomate EU koji inicijativu vide kao priliku da zemlje zapadnog Balkana, po uzoru na EU, povećaju svoju saradnju i smanje trgovinske barijere.

Ali, ovo im neće pomoći da se pridruže EU na bilo koji direktan način, jer je integracija u EU i dalje proces koji zavisi od individualnih zasluga zemalja u regionu u ispunjavanju neophodnih kriterijuma.

Čak, jednog dana kada država u regionu postane članica EU, morala bi da napusti bilo kakvu regionalnu trgovinu ili inicijativu za slobodno kretanje. Jer države članice EU nemaju pravo da imaju takva područja van teritorije Evropske unije.

S obzirom da se integracija u EU mnogim zemljama u regionu čini izmišljena, još bliža sveobuhvatna saradnja u regionu bila bi dobra prilika da se iskoriste bez čekanja na članstvo u EU.

Očekuje se da će Evropska unija uskoro izraditi poseban investicioni plan za region Balkana, koji će takođe imati za cilj jačanje regionalne saradnje.

U regionu zapadnog Balkana već postoji mnogo inicijativa za regionalnu saradnju, od CEFTA do Saveta za regionalnu saradnju.

Nemačka je, u saradnji sa nekoliko drugih država članica, takođe pokrenula Berlinski proces. Njihov cilj je povećanje stabilnosti kroz regionalnu saradnju, razvoj infrastrukture i ekonomski rast.

Ali, za uspeh svih, recimo u EU, preduslov je postojanje političke volje i volje za mirno rešavanje nesuglasica. Od toga će, kažu u EU, zavisiti uspeh inicijativa, ono što su oni nazvali balkanskim “mini-Šengenom“.

Izvor Koha.Kosovo Online

Comments