Podrška Nemačke jačanju regiona Zapadnog Balkana i bržoj EU integraciji

Nemačka će tokom predsedavanja Evropskoj uniji  podržati  jačanje regionalnih ekonomskih integracija i uspostavljanje čvršćeg okvira za saradnju Zapadnog Balkana i Evropske unije, dogovoreno je na video konferenciji predsednika PKS Marka Čadeža sa nemačkim ministrom privrede i energetike Peterom Altmajerom i poslanikom Bundestaga Joahimom Fajferom.

Predsednik PKS Marko Čadež i savezni ministar za privredu i energetiku Savezne Republike Nemačke Peter Altmajer saglasili su se o značaju jačanja ekonomske saradnje između zemalja Zapadnog Balkana, jer je to najbrži put do čvrstih međusobnih odnosa u regionu, što vodi ka bržoj integraciji regiona u jedinstveno tržište Evropske unije.

Tokom predsedavanja Nemačke Evropskoj uniji, nekoliko ključnih  događaja i foruma doprineće geostrateškom pozicioniranju regiona i njegovom predstavljanju kao jedinstvene investicione destinacije, zahvaljujući dijalogu sa donosiocima odluka, vladama zemalja zapadnobalkanske šestorke i podršci Nemačke.
Šest privrednih komora Zapadnog Balkana okupljenih u asocijaciji Komorski investicioni forum zapadnobalkanske šestorke (KIF ZB6), organizovaće investicionu konferenciju u Nemačkoj, najavio je predsednik PKS, ukazujući da usled globalne pandemije brojne nemačke i evropske kompanije nastoje da optimizuju svoje lance snabdevanja i u tome vidimo šansu za region Zapadnog Balkana. Veoma je važna i podrška Nemačke formiranju Poslovnog saveta KIF ZB6 na Samitu Zapadnog Balkana koji se u okviru Berlinskog procesa ove godine održava u Sofiji i koji će okupiti 20 najvećih privrednika regiona, ukazao je predsednik PKS.   

Saradnja privrednih komora zemalja Zapadnog Balkana, udruženih u Komorski investicioni forum, u ekonomskom smislu usmerena je na stvaranje regionalnog ekonomskog prostora zasnovanog na punoj implementaciji četiri slobode na kojima počiva Evropska unija, a u političkom smislu učvršćuje integraciju regiona kroz formulisanje zajedničkog interesa, čime se daje dodatni podsticaj procesu pridruživanja Evropskoj uniji, ukazao je Čadež.

Nemački ministar Altmajer istakao je značaj nastavka saradnje komora zapadnobalkanske šestorke, identifikovanje problema i otvorenih pitanja, kako bi se što efikasnije došlo do pragmatičnih rešenja. Redovni sastanci predsednika komora zemalja Zapadnog Balkana sa ključnim donosiocima odluka u Evropskoj uniji, doprineli bi uspostavljanju okvira za kontinuitet čvršće saradnje regiona i EU, poručio je Altmajer.

Poslanik u nemačkom Bundestagu, Joahim Fajfer je poručio da će se predsedavanje Nemačke Evropskoj uniji iskoristiti da se preduzmu konkretni koraci kako bi se ispunili postavljeni ciljevi i otklonile barijere u regionu, što je zadatak ne samo za Nemačku nego i za sve druge buduće predsedavajuće EU.

Izvor: Privredna komora, saopštenje

Comments