Koha: Hotijeva vlada nema platformu za dijalog sa Srbijom

Premijer Kosova Avdulah Hoti više puta se osvrnuo na postojanje platforme za dijalog sa Srbijom, ali ona ne postoji, prenosi Koha.

Kako taj list navodi, Vlada Kosova nije pripremila poseban pisani dokument.

Koha je 27. jula, uputila zahtev za pristup javnim dokumentima, tražeći uvid u Platformu za dijalog sa Srbijom i bilo koji dokument vezano za dijalog, koji je od 3. juna 2020. godine, kada je izabran novi sastav izvršne vlasti, donela Vlada ili sam premijer.

Na listi ponuđenih dokumenata ne postoji naslov – platforma. Postoje ukupno četiri dokumenta, od kojih su dva govori, navodi Koha.

Prvi dokument je Upravljački program 2020 – 2023, koji u 7. Poglavlju “Spoljna politika, integracija u EU i dijalog sa Srbijom”, u tački 7.3 predviđa dijalog sa Srbijom.

Drugi dokument je govor premijera Hotija, održan na onlajn konferenciji samita u Parizu, 10. jula 2020. godine.

Treći dokument je odluka o imenovanju Skendera Hisenia za koordinatora za dijalog.

Četvrti dokument je govor premijera Hotija na sednici Skupštine Kosova o procesu dijaloga, održanom 24. jula 2020. godine.

Već u drugom stavu poglavlja Vladinog programa, koji je kabinet premijera prosledio Kohi, naglašava se da početku pregovaračkog procesa treba da prethodi izdavanje Platforme.

“Pre nego što započnemo dijalog za konačni sporazum sa Srbijom o međusobnom priznavanju postojećih granica, biće pripremljena platforma za dijalog u kojoj će se precizirati ciljevi koji će se postići konačnim sporazumom, pitanja koja treba uključiti i izveštavanje i transparentnost tokom procesa postizanja ovog sporazuma”, navodi se u drugom stavu, vladinog programa.

Prva runda obnovljenog dijaloga održana je krajem juna, dok je druga zakazana za septembar.

U međuvremenu su se održali sastanci na tehničkom nivou, ali Hotijeva vlada nije ispunila programski uslov za platformu, navodi Koha.

Izvor Klan Kosova/Kosovo Online

Comments