EU: Nacrt zakona o vrednostima OVK podriva slobodu izražavanja

Kancelarija Evropske unije na Kosovu smatra da nacrt zakona o zaštiti vrednosti OVK sadrži štetne odredbe o slobodi izražavanja.

U svojoj reakciji na Fejsbuku, Kancelarija navodi da nacrt zakona o zaštiti ratnih vrednosti Oslobodilačke vojske Kosova sadrži odredbe koje se ozbiljno tiču prava ljudi na slobodno mišljenje.

EU naglašava da se moderne demokratije oslanjaju na “kritički nadzor i javne rasprave kako bi interpretirali istorijske događaje i postigli napredak”.

“Ove odredbe narušavaju slobodu izražavanja, suštinski element evropskih vrednosti i osnovnih prava zagarantovanih kosovskim Ustavom i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima”, piše u saopštenju.

EU na Kosovu je pozvala zakonodavce da razmotre takve odredbe.

“Pozivamo kosovske zakonodavce da preispitaju takve odredbe.  Ako bude usvojen u svom sadašnjem formatu, ovaj zakon će potkopati lokalne i međunarodne napore za dalje jačanje i poštovanja osnovnih prava na Kosovu”, navodi se u izjavi Kancelarije EU.

Ranije danas, američki ambassador na Kosovu, Filip Kosnet, u svom autorskom tekstu je istakao da “zakon, bez obzira na svoje namere, nije u skladu sa osnovnim slobodama koje su suštinski deo kosovskog ustava. Donošenje ovog zakona u sadašnjem obliku, oslabilo bi kosovsku demokratiju”.

Izvor: Radio Kontakt plus


Comments