Evropska unija obezbedila 9,985 miliona evra za budžet Kosova

Iznos od 9,985 miliona evra od sredstava pomoći za podršku budžetu koje je obezbedila Evropska komisija uplaćen je Trezoru Kosova. Izvršena isplata u vezi je sa usaglašenim kriterijumima povezanim sa reformama javne uprave i upravljanja javnim finansijama, saopštila je Kancelarija Evropske unije na Kosovu.

Podrška EU reformi javne uprave i upravljanja javnim finansijama, nagrađuje napredak koji vlada ostvaruje u primeni sopstvenih strategija i postizanju ciljeva koji su dogovoreni između EU i vlade Kosova. EU radi sa vladom Kosova na ovim reformama od decembra 2017. god.

U saopštenju se dalje ističe da “polazeći od ovoga, vlada sada mora da ubrza tempo reformi. Posebno, Komisija očekuje da vlada održi svoju posvećenost primeni zakonodavnog paketa u sklopu reforme javne uprave i da napravi korake koji su potrebni za povećanje odgovornosti nezavisnih agencija, da održi makroekonomsku politiku usredsređenu na stabilnost i da poveća transparentnost, posebno u vezi sa korišćenjem budžetskih sredstava i postupkom javne nabavke”.

Ova podrška EU pomoći će Kosovu i u pravcu suzbijanja pandemije COVID-19 i njenih uticaja na ekonomiju i javne finansije, zaključuje se u saopštenju.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica saopštenje

Comments