Razrešen direktor bolničke službe Univerzitetsko-kliničkog centra u Prištini

Odbor Univerzitetsko-kliničkog centra u Prištini (UKC), razrešio je danas dužnosti generalnog direktora bolničke službe ove ustanove Basrija Sejdiua, nakon internog izveštaja revizora, u kojem je ukazano na brojne povrede zakona i nepravilnosti u trošenju sredstava, a za v. d. direktora postavljen je Valjbon Krasnići, piše Koha.

Razlozi za smenu Sejdiua, koje je naveo Upravni odbor UKC, odnose se na interni izveštaj revizora koji je utvrdio brojne nepravilnosti u radu, loše upravljanje i performanse.

“Otkaz dolazi kao rezultat nezadovoljavajućeg obavljanja i neispunjavanja radnih dužnosti”, piše u saopštenju bolničke službe UKC, navodi Koha

Sastanak Upravnog odbora, kako saznaje Koha, sazvan je u petak s tom tačkom dnevnog reda, kao što je predviđeno statutom, da se sastanci sazivaju 48 sati unapred.

Koha je ranije izvestila o brojnim kršenjima u UKC, koje je utvrdio revizor.

Ova institucija planirala je da potroši oko 4 hiljade evra za marketing, prenosi Koha.

Izveštaj, međutim, ne objašnjava zašto je ova institucija povećala potrošnju za oko 40 puta u ovoj kategoriji.

U kopiji obimnog izvještaja, koji je dostavljen Kohi, unutrašnji revizor razmotrio je i druga kršenja, a posebna pažnja posvećena je prikupljanju prihoda u UKC.

Analizirane su karte za naplatu parkinga, koje građani moraju platiti, a revizijom je utvrđeno da je oko 137 hiljada karata izgubljeno.

U dokumentu koji je dostavljen Kohi, postoje velike razlike između broja pacijenata kojima su pružane usluge i onih koji su iste platili. 

Koha dalje navodi da je od oko 3.000 CT pregleda obavljenih na Klinici za radiologiju, za samo 300 prijavljen doprinos. 

Isto je i sa uslugom snimanja magnetnom rezonancom, gde je, od blizu 3.500 slučajeva, samo oko 600 pacijenata ovu uslugu platilo.

Izveštaj se bavi i mnogim aspektima funkcionisanja javnih bolnica, gde je, između ostalog, istaknuto da se za otvaranje istorije bolesti primenjuju različite norme.

Većinu registracija vozila koja ulaze u UKC, službenici evidentiraju ručno, a utvrđeno je da se za isplate ne koriste blokovi sa tri primerka, nedostaje evidencija koja dokazuje oslobađanje od plaćanja, a postoje i kašnjenja u podnošenju uplata.

UKC se u više navrata žalio na nedostatak budžeta, posebno za kategoriju osnovnih lekova.

Izvor: Radio Kontakt plus / Koha


Comments